Uppdraget

Sedan hösten 2022 samverkar vi med Folkuniversitetet och lägger ett tydligare utbildningsfokus på Gatufotogruppens verksamhet. 

Under perioden hösten 2022 – utgången av 2023 har vi hållit föredrag för varandra kring bildbehandling. Med start i januari 2024 börjar vi en ny utbildningsserie vi kallar Uppdraget, där en medlem i Gatufotogruppen per gång fyller en del av mötet med en uppgift för oss alla att genomföra eller en föreläsning där vi får ta del av något värdefullt. 

Varje månads uppdrag redovisas som en egen undersida till den här sidan.