Olle Robin

Liksom många andra fotografer runt 1960, blev jag en Leica-fan. Ledstjärnan var Henri Cartier-Bresson. Under många år använde jag bara kameran för rekreation. Idag är min huvudinriktning inom fotografi att skildra  människor i den miljö där de lever. Som gammal man uppskattar jag att fotoutrustning ska vara lätt att bära, så jag har lämnat Nikons FX för Fujifilm X-systemet.

Like many other photographers around 1960, I became a Leica fan. The lead star was Henri Cartier-Bresson. For many years, I only used the camera for recreation. Today, my main focus in photography is to portray people in the environment in which they live. As an old man, I appreciate that photo equipment should be easy to carry, so I have left Nikon’s FX for the Fujifilm X system.

Länk till Olles portfolios.

[aps-social id=”3″]