Mirja Koffman

Jag föddes 1970 i Stockholm och jag fick min första kamera när jag var 13 år. Allt i min närhet så som kompisar, människor, bilar, blommor, djur blev bilder för mig.
Åren 1983-1987 gick jag på mindre kurser I fotografering. 1988 började jag studera fotografi på gymnasiet, Riddarfjärdskolan. Min dröm vara att arbeta som dokumentärfotograf, men min lärare ansåg att det inte var något för mig. Han tyckte jag skulle fokusera på porträtt då det var min styrka, så det var vad jag gjorde.
1995 började jag arbeta som fotograf på Stjärnstudio AB. Jag fotograferade barn på varuhus och på förskolor. Efter några år ville jag göra något annat som exempelvis att måla.
1997 började jag studera konst i ett år på konstskolan I Stockholm. Min dröm hade ändrats och jag ville nu bli Illustratör och måla bilder till böcker. Drömmen blev kort och efter att ha målat några konstmålningar på fabriksväggar fick jag arbete på kontor och därmed en stadig inkomst. Fotografering och måleri fick bli hobby för ett bra tag.
2005 utvandrade jag och min familj till Kina. I kina började jag fotografera. Allt i min närhet blev till bilder igen, precis som när jag var ung. Varje dag vandrade jag runt i Suzhou och fotograferade gatumiljöer och de människor som bodde där. Jag träffade en fransyska som hade ett galler där mina bilder såldes till turister. Jag hade även en fotostudio där jag fotograferade familjeporträtt och produktfotografering. Att ha en fotostudio var en dröm som blev sann.
2010 återvände jag och familjen till Sverige. Jag började åter igen arbeta på kontor med stadig inkomst, för att vara fri att fotografera det jag själv ville. På min fritid fotograferade jag familjeporträtt, bröllop och produktfotografering. Jag gillade också att fotografera gatufoto då jag vandrade omkring på gator och torg.
De senaste åren har jag haft lite med tid för familje- och bröllopsfotograferingar. I stället har jag blivit medlem i några fotoklubbar och tävlat med bilder. Jag har även haft och planerar att ha fler fotoutställningar och drömmen kvarstår att mina fotografier ska användas som illustrationer i böcker.

Länk till Mirjas portfolios.

I was born 1970 in Stockholm. 13 years old I got my first camera. Everything nearby such as friends, people, cars, flowers, animals became a picture for me.</i>
In the years 1983-1987 I took some small courses in photograpy. In 1988 I started studying photograph in high school, Riddarfjärdskolan. My dream was to work as a documentary photograph, but my teacher told me that was not for me. He said I should focus on portrait because I was good at that, so that was what I did.
In 1995 I started working as a photographer for Sjärnstudio AB. Photographing children at department stores and kindergartens. After a few years doing that I wanted to do something else, e.g. start painting.
In 1997 I started study art in Stockholms art school for a year. The dream had changed and I
wanted to be an illustrator and paint illustrations for books. That dream was short and after
painting some art at factory walls I got a job at an office and got a steady income. Photo and
painting became a hobby for a long time.
In 2005 me and my family emigrated to China. In China I started take photos again. Everything nearby became a picture for me, as when I was young. Every day I was going around in Suzhou
taking photos of the streets and the people living there. I became friend with a French woman
who had a galley in Suzhou, where my photos was sold to tourists. I also got a photo studio
where I took family photos and some product photos. Having a studio was a dream who came
through.
2010 me and my family moved back to Sweden. Again I got a job at an office and had a steady
income. That gave me the opportunity to feel free to make my own choice regarding what I wanted to photograph. In my free time I worked as a photograph taking photos of families, weddings and I even did some product photography. I also liked going around in the streets taking photos as a street photographer.
The last years I have had too little time for family and wedding photography. Instead I became a member of some photo clubs and I have also competed with my photos. I have had some exhibitions and I’m planning to have some more and I still dream of getting my photos as
illustrations for books.