Zoommöte 2021-04-08

Efter mer än ett års paus återupptog GG sina mötesaktiviteter, nu på nätet eftersom Covid19 härjar vidare samtidigt som inte alla ännu vaccinerats.

Med på mötet var Olle R, Birgitta B, Marika L, Håkan W, Anders K och undertecknad. Marie B och Barbro L har sagt att de inte är intresserade av digitala möten, medan övriga hade olika skäl till att inte koppla upp sig. Förhoppningsvis kommer vi att ha några fler uppkopplade på nästa möte.

Nästa möte bestämdes till 6/5 kl 18:00!

Vi började vårt möte med lite allmänt prat om vad som förevarit, hur mycket vi fotograferat osv. Aktivitetsnivån har givetvis varit olika, men jag tror alla tycker det är roligt om GG kommer igång. Det blir drivkraft till att ta fram kameran.

Vi tittade på bilder och det fanns som vanligt många bra. En hel del med koppling till den isolering vi alla tvingats in i.

Vi ägnade också tid till att diskutera om/hur vi skall kunna utveckla gruppen, hitta nya bildområden att jobba med. Vi har två idéer som vi vill prova.

Kategori I Början

Det här var Håkans idé. Håkan har under lång tid ägnat sig åt att scanna in sina gamla bilder, bilder från hans inledning som fotograf. Vi vill testa om vi kan visa varandra hur vi fotograferade när vi alla var nya med kameran. Företrädelsevis bilder med lite generellt intresse för oss.  Vi lägger som mest in 5 gamla bilder och taggar med ”Kategori I Början”. 

Kategori Så Mycket Bättre

Det här bar Birgittas idé. Birgitta hade bläddrat i en utställningskatalog från Liljevalchs, där var en ”usel” bild från en etablerad fotograf. Bilden var extremt tråkig och kostade 12.000:-. Vi kan alla fundera på hur det här med ”konst” fungerar, men skulle jag utveckla den frågan här så blir det inte längre minnesanteckningar.

Idén vi vill prova är att vi väljer en klassisk, känd bild, en bild som vi av ett eller annat skäl vill göra en pastisch på. Det kan vara en usel bild, eller en fin bild, en bild vi vill efterlikna eller helt enkelt göra bättre. 

VI gör ett bildpar och taggar bildparet med ”Kategori Så Mycket Bättre”. Ett bildpar per fotograf och möte. Det här är svårt, så det är inte alls givet att alla har ett bildpar att visa, men vi försöker.

– o –

Vi slutade mötet efter knappt två timmar. Det var riktigt roligt att träffas, även om det ”bara” var över nätet. Min personliga uppfattning är att digitala möten kommit för att stanna. Zoom (och säkert många andra alternativ) fungerar så bra, så det här är en mötesmetod vi absolut bör ta tillvara. Jag har fått vissa indikationer på att det kanske inte blir lika billigt att låna lokal när pandemin ebbat ut. Kanske är det ”falskt larm”, kanske blir det svårare att hitta billiga alternativ, vi vet inte hur det blir. Hur som helst så är det bra att kunna komplettera fysiska möten med möten över nätet.

/Hans