Möte 2020-02-13

Mötet var lite glesare besökt än vanligtvis, vi var 8 kring bordet den här gången.

Inledningsvis så medgav jag att jag gjort fel. Inte tänkt fel, men tillämpat vår lösning på ett felaktivt vis. Det handlar om taggningen. Min ambition är att alla skall få ungefär lika lång visningstid och ungefär lika mycket bildsamtal, därför uppfann jag den senaste varianten på ”Toppning”, där vi har från Topp1 till Topp5. Mitt misstag är att jag bortsett från detta vid de två föregående mötena. Eftersom bildantalet inte varit så stort har vi hunnit titta på alla bilder, oaktat ”Toppning” och då har några fått tre bilder bedömda medan andra fått +10, eftersom vi inte lägger in lika många bilder. Inte rättvist.  Ovanpå detta begränsade vi efter förra mötet antalet bilder till 5 / fotograf, vilket inte heller är jättesmart. Så åter till ursprungsidén.Se matrisen ovan. Vi har kategorier och vi har ”Topp”-taggar. Både Kategori och ”Topp”-tagg måste anges på varje bild, förutom datum och fotograf.  Vi kan se det som att vi kan lägga in en bild i varje box i matrisen. Detta gäller för alla kategorier utom ”Övrigt Urbant” som bara får ha en bild per fotograf och möte. Gör vi så här samtidigt som vi på våra möten tittar på bilder vertikalt, dvs vi tittar först på alla bilder med ”Topp1”-tagg och därefter alla bilder med ”Topp2”-tagg, osv, då får vi en hyggligt rättvis fördelning av tiden som tilldelas varje fotograf. Nackdelen med iden är att om man bara lägger in fem bilder och enbart taggar alla med en och samma  kategori så är det inte alls säkert att man får alla fem bilderna betittade. Lösningen premierar således att man försöker fotografera i alla kategorier. Begränsningen till 5 bilder / fotograf gäller därför inte, det var en korkad idé. Vi kan lägga in fler bilder, medvetna om att de som hamnar på ”Topp4” och ”Topp5” kanske inte blir visade. Men bilder kan också rullas vidare genom att Ni åsätter bilder som inte visats ett nytt mötesdatum, samt ”uppgraderar” toppningen till en högre nivå för att säkerställa visning. Om Ni lägger in ett nytt datum så behöver det gamla datumet inte tas bort.

Sedan diskuterade vi hur gruppens verksamhet kan utvecklas. VI konstaterade att det är svårt att få hela gruppen att dra åt samma håll, svårt att få alla att medverka i gemensamma projekt. Detta till trots så har ”Mina Kvarter” vaknat efter en längre tids dvala. Flera är intresserade av att fortsätta med projektet och därför tittade vi på det avstannade digitala bokprojektet. Vi bestämde:

  • Jag menylägger den flip-book som jag påbörjade så att alla inloggade kan se den (gjort). 
  • Nästa vecka städar jag ut alla tomma uppslag i boken, de som inte vill vara med behöver inte vara med. De som tidigare inte ville vara med får givetvis vara med nu, precis som alla nya medlemmar från WTS. Allt bygger på frivillig basis.
  • Jag tar bort Mirjas bilder, hon är ju inte längre med i gruppen.
  • Vi utökar sidantalet från 2 uppslag till max 4 uppslag.
  • Vi kan variera mellan färg och svartvitt, men det måste vara endera färg eller svartvitt på varje uppslag.
  • Alla som vill kan komma in med nya bilder. Skicka dessa till mig med instruktioner kring hur Ni vill att det skall se ut. Det är tyvärr bara jag som kan sätta ihop boken. Ni bidrar med innehållet, jag bygger.
  • Alla bilder görs i samma format som det vi använder för visning, dvs 1100×1100.. Boken har kvadratiska sidor, men det går ju att lägga bilder på många vis. Se i de sidor som redan finns i boken för inspiration.
  • Varje fotograf inleder med lite text. Se även där i boken som finns för att få idéer kring hur det kan göras.

Vi testar hur det här kan utvecklas. Eftersom vi har programvaran så kan vi ju presentera många olika projekt i ”bokform” om vi vill.

Sedan diskuterade vi utställningar. Åter igen så är det svårt att få alla att dra åt samma håll. Dessutom är vi en stor grupp, så att göra en gemensam utställning kräver en stor lokal, eller få bilder per fotograf. Min inställning i frågan är att det vore roligt, jag är gärna med om någon orkar dra igång ett utställningsprojekt, men det här är inget jag orkar eller vill ta initiativ till. Det får någon annan göra.

Ovanpå allt detta tittade vi på bilder. Vi hade 44 bilder att diskutera och som vanligt var kvaliteten hög. ”Övrigt Urbant” kommer dessutom att bli en intressant liten kryddning av anrättningen.

Om jag glömt något så hoppas jag att övriga som var med hojtar till!

/Hans