Möte 2019-11-14

Mötet samlade denna gång 10 fotografer, närvarande syns i bilden under rubriken “Bidrag från”.

Vi inledde mötet med att diskutera den nya taggningen. Inte alla förstår hur det fungerar, vilket syns tydligt i sammanställningen nedan. Men det är inte värre än att vi lär oss till nästa gång.

Enklast för att det ska bli rätt är att tänka så här:

  1. Första taggen skall vara fotografens namn, “Fotograf X Y”.
  2. Sätt som andra tagg det möte som är aktuellt, ex. vis 201912.
  3. Sätt som tredje tagg vilken typ av bild det är. Jag kommer att göra om taggningsnamnen så att det som tidigare kallades Projekt, ex. vis “Projekt Minimalism” i framtiden kommer att heta “Kategori Minimalism”. Det är mer logiskt att vi pratar om bildkategorier och som några missade så måste alla bilder ha en kategori. Omdöpningen från projekt till kategori gör jag maskinellt för allt gammalt material, så där behöver ingen jobba.
  4. Fjärde taggen är “Topp1” till “Topp5”. Börja med “Topp1” för den bild som känns mest angelägen att diskutera på mötet, fortsätt sedan med 2, 3, 4 och 5. Alla kategorier börjar på “Topp1” och räknas upp ett steg för varje bild som läggs in.

Räkna inte med att vi hinner diskutera mer än 5 – 7 bilder / fotograf, allt beroende på hur många som kommer på mötet, så det säkraste är nog att lägga in bilder i flera kategorier och använda de första Topp-taggarna.

Sedan till mötet. Det var stor spridning på bilder mellan kategorierna och vi tittade tidigt på “Ovanifrån” som vi skjutit och skjutit möte efter möte. Notabelt för “Ovanifrån” var att många nöjt sig med att fotografera ovanifrån, bara några få bilder tog idén “ett steg längre”. 

Till min förtjusning hade också några börjat intressera sig för “Mina kvarter”.

Vi beslutade att behålla alla kategorier och jobba vidare.

När mötet var över sa flera deltagare att det var bra att hantera bilder en kategori i taget, det gav en bättre upplevelse, så den metoden kommer vi att fortsätta med.

Jag kommer att göra om projekt till kategorier någon av de närmaste dagarna.

/Hans