Möte 2019-10-10

Vi inledde mötet med att Anders redogjorde lite för den kommande klubbutställninen på Timmermansgården. Hittills har drygt 20 anmält intresse och det känns enl Anders som en ganska lagom stor grupp. Var och en kommer att få en dryg meter både på längd och höjd att hänga bilder på, temat blir fritt, liksom val av montering.  Väggarna är spikbara. Kostnaden per fotograf blir c:a 300:- och tidsplanen är att vi hänger utställningen 31/1, vi har vernissage 1/2 och även öppet 2/2, fram till  c:a kl 17.00. Då måste vi stänga och snabbriva, för vi skall vara ute ur lokalerna kl 18.00. 

Denna gång var vi 10 närvarande fotografer, med 5 bilder “Topp1” var. När vi tittat på 50 bilder så var klockan 20:45 och vi var alla trötta i huvudet. Som Anders noterade så är det inte helt rättvist att ha sina bilder sent under kvällen, för vi orkar inte riktigt.

Jag noterade i efterhand att det tog två möten för gruppen att lämna gatufoto och helt anpassa bildinnehållet till den rymligare kostym som kommer från WTS. Traditionellt gatufoto, för de som försökte, stod inte speciellt högt i kurs. Fortsätter det så här så kommer vårt gruppnamn att vara helt missvisande till jul. Om det är så vi vill att gruppen skall utvecklas så kanske vi skall överväga att också byta gruppnamn. Walkingthestreets.org är ju ett möjligt namn att ta över, förknippat med lite kostnader och ett betydande arbete för undertecknad. Gatufoto kan också förpassas till ett projekt, parallellt med andra projekt som “Oskarpt” “Minimalistiskt” osv. Vi borde fundera på vart gruppen är på väg och aktivt välja hur vi vill att det skall bli.

Eftersom “Topp1” med 50 bilder mattade ut oss totalt så hade vi ingen ork att titta på några projektbilder. Här måste vi göra en ändring, vi måste minska antalet bilder i den “tagg” som helt lägger beslag på mötestiden. Efter att ha funderat på lite olika varianter så har jag ett lite radikalt förslag. Det är snabbt implementerat, förutsatt att gruppen gillar det. Min idé är att vi inför flera Topp-taggar, “Topp1”, “Topp2”, “Topp3”, “Topp4” och “Topp5”. Varje fotograf får lägga en bild i varje tagg. De fem taggarna tillsammans blir då som dagens “Topp1”. Fördelen med detta är att vi kan välja att bara titta på “Topp1”, eller “Topp1” och “Topp2”, eller…  Vi får enkelt att moderera hur mycket tid / hur många bilder som “Topp” -taggen skall få ta. Då kan vi också enklare växla över till olika projekt, eller göra något annat. Att ta “Topp” i portioner ger oss större frihet på våra möten.

På novembermötet måste vi också ge projekten tid. Vi har släpat runt på “Projekt Ovanifrån” sedan i somras utan att vi lyckats skapa utrymme för att titta på materialet. För att ta oss igenom allt som ligger och väntar på uppmärksamhet så föreslår jag att vi som har projektbilder taggar tre bilder från varje aktuellt projekt, tillsammans med datum 201911. Väljer vi att prata om våra tre mest intressanta bilder per projekt, samt håller “Topp” lite kort i november, då borde vi hinna med projektmaterialet.

Hur ser Ni på de här förslagen?

Mvh Hans