Möte 2019-02-14

Mötet var välbesökt, endast Olle, Clas och Mahshid saknades.

Vi inledde med att titta på ett exempel på eget projekt man kan lägga upp på siten om man vill. Jag nämnde ju vid förra mötet att något mer gemensamt projekt inte känns aktuellt, därtill finns inte tillräcklig gemensam vilja, men var och en, eller mindre grupperingar inom GG kan visa egna miniprojekt. Jag har gjort exemplet OSKARPT som ligger menylagt under Projekt.

Vill man visa ett projekt så börjar man med att bestämma projektnamn och meddelar mig. Jag måste göra projekttaggen som kommer att heta Visa Projektnamn. För OSKARPT heter taggen Visa Oskarpt. Sedan laddar man upp bilder och taggar med Visa Projektnamn och Fotograf X Y. Samtidigt gör jag en presentationssida som jag menylägger så att funktionen blir som för OSKARPT.

Om någon vill hänga på OSKARPT så är det bara att tagga, men Ni måste meddela mig för jag måste göra presentationsboxen på visningssidan.

Därefter tittade vi på och kommenterade varandras bilder. Som vanligt så var det ovanligt många bra bilder.

/Hans