Möte 2018-12-13

Mötet samlade 10 deltagare som sammantaget hade publicerat
– 45 bilder på Top1
– 13 bilder på Topp2
– 10 bilder på Tema

Eftersom det framförts synpunkter på vad vi diskuterar kring varje bild så fokuserade vi på tre ämnen:
– Komposition
– Teknik
– Punctum

Mötet lyckades riktigt bra att hålla sig till fokus på de tre ämnena för bilddiskussion och vi lyckades också hålla  energin uppe ända till dess vi kom till Tema, där vi inte riktigt var överens om vad som bör känneteckna ett Tema.

Slutsatsen måste ändå bli att vi  knappast orkar hantera fler bilder på ett GG-möte om ambitionen är att vi ska diskutera varje bild utifrån de tre parametrarna Komposition, Teknik och Punctum.