Möte 2018-10-11

Mötet var välbesökt, alla var där förutom Ulf.

Vi började mötet med bilder på ”Tema” enligt Maries förslag. bara fyra fotografer hade försökt, så idén hade inte fått något riktigt fäste.

Därefter tittade vi på bilder taggade med ”Topp1” och som vanligt var det förvånansvärt många bra bilder. Att bara visa nytagna bilder gör inte alla, men förhoppningsvis är bilderna oftast i alla fall ”hyggligt” nya.

Materialet räckte över den paus vi nu tar vid 19:30 -tiden med vid 20:15 var ”Topp1” genomtittade och då bläddrade vi även igenom ”Topp2” helt snabbt.

Viktigast på slutet var diskussionen kring nya gemensamma ansträngningar. Några förordar nytt tema varje månad, så som vi försökte till detta möte, andra vill ha ett nytt projekt över längre tid, men då med ett tydligt projektavslut. Vi kom inte fram till något tydligt beslut i den här frågan, så alla har i uppdrag att både fundera på om vi ska ha tema varje månad och/eller om vi ska ha ett längre projekt och i båda fallen efterfrågas tema-/projektidéer.

Ett tydligt önskemål är att vi försöker sammanfatta och avsluta ”Mina kvarter”. Att vi gör en bok är något många önskar. Vi kom fram till att vi börjar med att göra en digital bok som vi kan visa på vår hemsida, en bok som vi senare kan lämna till tryck om vi tycker det är bra nog. Formatet på boken var något vi inte kom överens om. Några vill ha en liggande bok eftersom de flesta bilder är liggande, någon vill ha en stående bok och jag själv förordar en kvadratisk bok i format 21 x 21 cm. Här togs inget beslut. Dock verkar de flesta tycka att boken skall begränsas till 4 sidor / fotograf. Den första sidan skall innehålla någon typ av kvarterspresentation, sedan visar vi ett lämpligt antal bilder. Alla kan ta ett kollegieblock och rita upp hur man vill disponera de 4 sidorna och fundera på vilka bilder som i så fall skulle passa. 4 sidor tar snabbt slut.

Så vi har en del att fundera på och vi bör föra en del debatt över mejlen tills vi ses nästa gång.

/Hans