2018-09-13

Kvällens möte var tämligen glesbesökt, bara 8 deltagare närvarande. Ändå hade vi 93 bilder att titta på, vara nästan hälften relaterade till något projekt. Vi hade ju sagt att vi som mest fick lägga in 10 bilder var med taggen ”Topp”, så efter en kort inledning började vi som vanligt titta på bilder. Vid 19:30 – tiden tog vi en paus, en paus som av några upplevdes som för kort och av andra för lång. KL 20:20 hade vi tittat igenom bilderna. Det var som vanligt många bra bilder och den bild som stannar lite extra hos mig är Mahshids bild av en pappa med ett litet barn under tröjan, eller om det var något annat klädesplagg.

På slutet var energinivån låg, vilket föranledde mig att ta upp en diskussion kring vissa förändringar i vårt sätt att mötas. Här tog vi några beslut som är viktigt att Ni som inte var på mötet läser och förstår.

Nytt sätt att använda taggen Topp

Jag inledde med att deklarera min uppfattning, att det grundläggande problemet vi har på våra möten är att vi visar för många bilder. Vi tröttar ut oss med kvantitet och i slutet på varje möte förlorar vi mycket kvalitet. Det är en uppfattning som delas av några, men inte av alla. Min tes är att vi ska ha tid. Tid att mötas, tid att flamsa, tid att dela funderingar och framför allt tid att diskutera bilderna, vi får aldrig bli en ren bildvisningsgrupp. Har vi för många bilder så blir det bara stress. Om det saknas en bildvisningsmöjlighet så är det i så fall bättre att någon startar upp en sådan grupp parallellt.

Efter att ha diskuterat runt i den här frågan en stund så enades vi om att prova en kompromiss. Vi ersätter taggen Topp med två taggar, Topp1 och Topp2. Funktionen blir densamma som med den tidigare Topp-taggen, men vi taggar som mest fem bilder i Topp1 och fem bilder i Topp2.  De bilder vi i första hand vill visa och diskutera ger vi Topp1. De bilder vi vill ta fram i mån av tid ger vi Topp2. Det här innebär att på möten där all 14 kommer, då har vi att som mest ta hand om 70 bilder under Topp1 och då kommer vi antagligen inte att orka mer, men om det blir möten som det här där nästan halva styrkan saknas, då finns utrymme för mer. Det här ger ju också möjlighet för någon att tagga något speciellt under Topp2, något speciellt som vi vill visa och diskutera när vi tittat på alla bilder under Topp1.

Som en konsekvens kommer jag att döpa om alla gamla ”Topp” till ”Topp1”, så att vi kan städa ut den gamla tagen ur systemet. Gör vi inte det så kommer garanterat någon att göra på det gamla sättet.

Bara om Du är på mötet

En ytterligare sak vi vill är att Du sätter Topp1- eller Topp2- taggar på Dina bilder enbart om Du tänker närvara på mötet. Vi har så många bilder så vi vill fokusera på de bilder vi kan diskutera tillsammans med närvarande fotografer. Alltså, ingen närvaro = inga taggar.

Hemsidan

Ett skäl till att några i gruppen förordar många bilder är att man vill visa upp sitt fotografi, i alla fall är det så jag uppfattar situationen. Därför diskuterade vi högst flyktigt om vi kan utveckla vår hemsida. Jag menar att det kanske inte är optimalt att vi tog bort alla personliga gallerier till förmån för två Portfolio. Marie byter ju ex.vis ofta ut hela sitt porfolioinnehåll ämnesorienterat.

Jag är helt öppen för att vi ska vidareutveckla hur vi använda vår hemsida utåt, jämfört med hur vi gör idag. Ska vi kanske ha både portfolio och gallerier, eller ska vi göra på något helt annat vis? Jag föreslår att vi över mejlen diskuterar hur vi använder vår hemsida bättre än vi gör idag. Kommer vi på något som de flesta önskar, då försöker vi bygga upp det.

Projekt

Jag är förmodligen tjatig, men jag tror på projekt, projekt med avgränsningar. Även denna fråga kom upp i gårdagens diskussion, utan att vi kom längre än till att just jag tror på projekt. Om någon kläcker en rolig projektidé så tror i alla fall jag att det skulle berika gruppen.