Möte 2018-04-12

Mötet hade ganska få deltagare, färre än vanligt.

Mötet var annars som vanligt, vi tittade på bilder och diskuterade.

I slutet på mötet tittade vi på Projekt Affischer, några få bilder var inlaga, flera hade missat/glömt att vi skulle prova. Vi bestämde att vi behåller projektet några månader. Idén med projektet är att försöka fånga affischer som fungerar som “tidstämplar” i bilderna, affischer som berättar om något som händer, samtidigt som affischen inte är huvudsaken i bilden.

Sedan bestämde vi oss för ett nytt projekt; Projekt Valet 2018. Det här projektet startar omedelbart och vi håller på till dess efterdyningarna lagt sig. I det här projektet försöker vi spegla valet ur alla dess perspektiv.