Möte 2018-01-11

Närvarande

Sven-Olof
Marie
Olle
Ulf
Håkan
Anders
Mahshid
Elisabeth
Hans

Jag tänker börja de här anteckningarna med det som kanske skulle vara slutord. Det här var det bästa mötet vi haft i GG på mycket lång tid. Framför allt bäst för den livaktiga och engagerade diskussionen kring gruppens fortsatta aktiviteter. Diskussionen vittnar om stort engagemang för och kring gatufotogruppens fortsatta verksamhet. Tack Gruppen!

Mina Kvarter

Vi började med att visa de 15 bilder som de flesta lyckats taga med taggen X Mina Kvarter. Att alla inte lyckats med denna förhållandevis enkla uppgift förbryllar, men de flesta hade dock gått iland med uppgiften.

Efter bildvisningen startade vi diskussionen om vad vi ska göra härnäst med projektet och med bilderna. Vi diskuterade även syfte och några blandade snabbt in mål i syftet.

Varför jag startade projektet: Mina kvarter syftar till att alla ska upptäcka att det finns spännande saker att se och fotografera i den egna hemmiljö, dvs där vi är som mest hemmablinda.

I princip kan vi säga att detta syfte redan är uppfyllt. Inledningsvis var det en del gnölande från flera håll, flera sa dig bo i så tråkiga och ointressanta miljöer, men efter hand så har fler och fler börjat se på sin närmiljö med lite andra ögon.

Sedan tog vi upp frågan om att stänga projektet och hur vi i så fall skall göra med någon form av slutprodukt. Utställning eller bok har diskuterats. Här blev i alla fall jag förvånad, för det fanns ingen vilja att stänga projektet Mina Kvarter. Flera ville fortsätta. Efter lite diskussion bestämde vi oss för att projektet får rulla vidare, men det kommer inte längre att vara vårt stora “huvudprojekt”, utan en stickstrumpa vi kan ta fram och sticka några maskor på när tillfälle ges. Därför bestämde vi heller ingenting om utställning eller bok, men den diskussion vi förde lutade mer åt bok än åt utställning, den dag det känns aktuellt. Men alltså inte nu.

Efter Mina Kvarter tittade vi på “Topp”. Det var som vanligt ömsom vin, ömsom vatten. Men mer vin är vatten. Projekten Speglingar och Tomhet hade provats av några fotografer.

Uppstyrning avi GG

Sven-Olof hade med tre bilder som provocerade, Tre bilder som blev starten på den mycket viktiga diskussionen om gruppens fortsättning.

Ernst Billgren ställde den provocerande frågan “Vad är konst?” för några år sedan och Sven-Olofs bilder travesterar på frågan genom att indirekt ställa frågan “Vad är gatufotografi?”

När jag startade Gatufotogruppen 2012 höll jag rätt hårt i det jag betraktar som gatufotodefinitionen. Så hårt att ex.vis Christer Brandt hoppade av gruppen pga alltför diktatorisk (demonisk?) gruppledare. Då valde jag att tona ner mitt förhållningssätt och låta alla prova sina förmågor och hitta sina egna uttryck. Det har lett till en alltmer generös, eller om man vill vildvuxen bildstil. Sven-Olofs provokation var bra, för den satte fingret på problemet.

Efter att vi diskuterat den här frågan fram och tillbaks några gånger så inser alla att det inte finns en sanning, det finns inte en definition utan det finns många tolkningar. Gruppen bad mig därför göra en beskrivning av vad som är gatufotografi, enligt Gatufotogruppen. Jag kommer att göra ett försök och återkommer i den frågan.

En annan sak som jag tog upp är att jag tycker för många ägnar sig för mycket åt att leta på hårddisken istället för att gå ut och fotografera mellan våra möten. När jag startade Gatufotogruppen så var programförklaringen att det var en grupp för fotograferande fotografer. Målet bör vara att vi visar de bilder vi fotograferat sedan förra mötet.

Sedan  diskuterade vi “punctum“. Vi borde vara betydligt mer restriktiva i vår bildvisning. Inte sätta “Topp” på 7 bilder bara för att man får, utan hellre sätta “Topp” på färre, men riktigt bra bilder.

Punctum ledde diskussionen vidare till frågan om nya projekt. Vi gick igenom befintlig projektkatalog och bestämde oss för att stryka bort det mesta. Bara “Mina Kvarter” och “Speglingar” överlevde. Resten av projekten är inget vi längre håller på med, så vi tar bort sökningen för dessa.

För “Mina Kvarter” bestämde vi oss för att städa upp “Visa Mina Kvarter”, dvs den offentliga presentationen. Vi har bestämt oss för det tidigare, men det har inte fungerat. Gruppen klarar inte av att välja 5 bilder som åsätts taggen “Visa Mina Kvarter”, samt sätta de egna initialerna främst i bildnamnet. Därför kommer jag att göra om presentationen så att det räcker att sätta taggen “Visa Mina Kvarter” tillsammans med fotografens egen namntagg. Alla måste göra den här uppstädningen och rättningen på “Visa Mina Kvarter”!

Vi återvände flera gånger till frågan om ett nytt huvudprojekt, men vi började bli för trötta för att kunna samla oss till ett riktigt bra förslag, så den frågan är öppen för förslag.

Möjligheten att skriva blogginlägg och där visa en större mängd egna bilder diskuterade vi också. Mitt förslag är att vi ger en fotograf per månad i uppdrag att skriva en liten berättelse. Irina och jag har redan skrivit, så bollen för februari gick till Elisabeth som antagligen kommer att skriva en berättelse kring sina Luxemburg-bilder.

Aktiviteter från mig

Jag kommer nu att rensa bort alla projekt vi bestämde oss för att ta bort samt alla taggar för projekten, samt datumtaggar för 2017 och äldre. Jag ska också göra om presentationen av “Visa Mina Kvarter” så att den förenklade taggningen fungerar.

Jag ska sedan fila fram ett förslag till definition av gatufotografi, så som vi i Gatufotogruppen tolkar det. Återkommer när förslag föreligger.


Utanför mötet, mina reflektioner

Vi har sedan något år en funktion där vi anmäler vår avsikt att komma på våra möten. Jag satte upp den funktionen för att alla ska kunna se vilka som planerar att dyka upp, plus att jag får en uppfattning om det sk läget.

Väldigt många använder den funktionen, men inte alla. Om vi inte alla använder den så förlorar den sitt värde, då kan jag lika gärna ta bort den.

Närvaron på våra möten i gruppen är väldigt god, men det finns några undantag. När jag ställer frågan om hur stort intresset är så bedyras att intresse föreligger, men ord är en sak och handling är något annat. Jag vill inte ha platshållare i gruppen utan enbart fotografer som både har tid och intresse att vara med. Alla har ibland anledning att inte kunna komma, men det får inte bli så att närvaro hör till undantaget samtidigt som man inte hör av sig.


Så, vad har jag glömt? Alla som var med får fylla på.

/Hans