Möte 2017-12-14

Närvarande

Hans
Marie
Clas
Håkan
Ulf
Mirja
Anders
Sven-Olof

Agenda

Mina Kvarter. Vad gör vi med projektet?
Vi diskuterade projektets vara eller icke vara. Flera i gruppen tyckte det vore väldigt synd att terminera projektet, i alla fall inte utan att vi vet vad vi gjort. VI bestämde oss för att som ett första steg uppdatera taggen “X Mina Kvarter”. Till nästa möte går varje fotograf igenom alla sina projektbilder och uppdaterar taggen “X Mina Kvarter” så att den taggen sitter på de allra bästa bilderna från projektet. Max 15 bilder får taggas med “X Mina Kvarter” per fotograf. På januarimötet tittar vi på bilderna som taggats “X Mina kvarter” och därefter diskuterar vi vad vi ska göra med projektet.

Tankar om nya projekt.
Ingen vill idag starta upp ett helt nytt projekt, men alla ville ha ett eller två projekt som gruppen satsar på. Vi bestämde att vi till nästa möte satsar på vilket som helst av befintliga projekt ifall vi vill projektfotografera. Varje fotograf anmäler i så fall på mötet vilket projekt som uppdaterats. Glöm inte 201801 -taggen på bilderna, så att vi enkelt kan selektera fram dom.

Varför bilderna blir oskarpa?
Både Mahshid och Marie har problem med oskärpa. Marie läste upp ett mejl från Olle som förklarade ett antal samband och orsaker. Vi diskuterade vidare, men om vi kom till några riktigt klarläggande slutsatser är väl oklart. Samtalet gled över på nästa punkt….

Stockholms Fotoklubb vill att jag ska göra en workshop om gatufoto. Kanske något vi kan göra tillsammans? Kanske i form av en Photo walk?
Sven-Olof vill att jag tar initiativ till en klubbgemensam gatufotoaktivitet med fokus på fokusering :-). Sven-Olof väntar på att jag ska återkomma med förslag. Clas önskade att vi skulle göra en första aktivitet med enbart Gatufotogruppen, för att sedan göra om samma sak med hela klubben. Jag får nog lov fundera lite på det här….

Därefter vidtog bildtittande med ovanligt många bra bilder och flera skratt.

Sedan önskade vi varandra God Jul och Gott Nytt År!