Filstorlek på bildfiler

Vi har en situation där verkligheten inte överensstämmer med instruktionsboken. Efterlevnaden av 1100×1100 har inte varit exemplarisk, så något måste göras.

Efter att ha bollat frågan med några i gruppen har jag bestämt att vi släpper frågan om bildstorlek. Bildstorlek har ingen betydelse för problemen med smalband, endast filstorleken betyder något. Därför inför vi regeln att ingen fil får överstiga 1,5 Mb i filstorlek. Detta överensstämmer dessutom med reglerna för RIFO och andra Rsf-fävlingar, så där finns en synergi.

Alla som har för stora bildfiler i Portfolio måste åtgärda detta. Alla bilder i Lager kvittar.