Gatufotogruppen hade fint besök

På initiativ av Olle Robin bjöd Gatufotogruppen hela Stockholms Fotoklubb till en kväll med “kollektion” som tema.

Jag och Olle hade tidigare i våras fått möjlighet döma en kollektionstävling på Enskede Fotoklubb. Inför det uppdraget formulerade vi lite stöd till bedömningen i punktform. Det här skrev vi:

 • Röd tråd. Kollektionen måste ha någon typ av berättelse, det räcker inte med ett antal ”bra bilder” för att det ska bli en kollektion.
 • Ingångsbild som på ett eller annat vis introducerar och presenterar kollektionen för betraktaren.
 • Variera utsnittet i kollektionen. Översiktsbild, halvnära och närbilder.
 • Kollektionen ska inte innehålla för många bilder.
  • Varje ny bild måste tillföra något till berättelsen för att rättfärdiga sig.
  • ”Favoritbilder” och sk ”bra bilder” ska inte tas med bara för att dom är ”bra bilder”.
  • Finns det två bilder som berättar samma sak, som liknar varandra, då är en överflödig och ska tas bort.
  • Less is more.
 • Viktigt att kollektionens bilder presenteras i rätt ordning. Det är sällan samma sak som i fotograferingsordning. Rätt ordning är den ordning som ”lyfter” kollektionen och ger rätt betraktningsflyt i betraktarens ögon. Betraktaren har ju ändå ingen aning om hur bilderna fotograferades.
 • Kollektionens bildutsnitt och orientering ska harmonisera. Består kollektionen av fyra bilder, varav tre är liggande och en stående, så bör man fundera lite mer. Orienteringen kan kanske vändas om bilden är abstrakt. Betraktaren vet ju ändå inte hur bilden fotograferades (lupinexemplet).
 • Teknisk harmoni. Även om bildinnehållet är viktigast så ska den tekniska aspekten inte underskattas. Om bilderna är olika ur teknisk synvinkel så stör det helhetsintrycket.

När nu Stockholms Fotoklubbs interntävling om kollektion går av stapeln, för att senare följas upp av SVEFO och RIFO så tänkte vi att det kanske vore intressant att dela våra funderingar med andra samt diskutera ett större antal kollektioner med intresserade fotografer.

Inbjudan skickades ut före sommaren, så att alla som var intresserade skulle ha möjlighet förbereda sig. Väldigt snabbt tecknades de 12 platser vi erbjöd och innan vi visste ordet av var sommaren nästan över och på kalendern stod det 16 augusti, den dag vi bestämt för mötet.

Vi trängde in oss 16 personer i Gatufotogruppens möteslokal och inledde en diskussion om kollektioner, ett möte som pågick i tre timmar utan avbrott. Vi diskuterade ett 30-tal kollektioner av olika slag och synpunkterna varierade givetvis i alla riktningar. Efter mötet var vi alla överens om att det här är svårt.

DSCF6419DSCF6420

/Hans Wahlgren