Kategoriarkiv: Mötesanteckningar

Möte 2018-04-12

Mötet hade ganska få deltagare, färre än vanligt.

Mötet var annars som vanligt, vi tittade på bilder och diskuterade.

I slutet på mötet tittade vi på Projekt Affischer, några få bilder var inlaga, flera hade missat/glömt att vi skulle prova. Vi bestämde att vi behåller projektet några månader. Idén med projektet är att försöka fånga affischer som fungerar som ”tidstämplar” i bilderna, affischer som berättar om något som händer, samtidigt som affischen inte är huvudsaken i bilden.

Sedan bestämde vi oss för ett nytt projekt; Projekt Valet 2018. Det här projektet startar omedelbart och vi håller på till dess efterdyningarna lagt sig. I det här projektet försöker vi spegla valet ur alla dess perspektiv.

Möte 2018-03-08

Februarimötet blev ju inställt pga förkylningar. Det var därför länge sedan vi sågs och extra roligt att så många kom. Enbart Mahshid och Clas saknades.

Ett år till

Studieförbundet Vuxenskolan fungerar som skolor gör, dvs dom planerar i läsår. Läsåret börjar på hösten och slutar till sommaren. Jag har fått frågan från SV hur vi vill göra läsåret 2018-2019 och jag skickade därför ut frågan för några veckor sedan till gruppen. Nästan alla svarade och precis alla som svarade vill att vi kör vidare. På mötet bekräftades att gruppen ska köra ett år till. Jag förvarnade för att vi inte vet hur fotoklubben förhåller sig till lokalsubventioner 2019, i värsta fall kan det kosta 180:- (6×30:-) per person att fortsätta våren 2019, en kostnad vi inte kan hoppa av. Men ingen var rädd för en sådan ev kostnad, så jag kontaktar SV och säger att vi vill fortsätta ett år till.

Förslaget från vår sida är att vi satsar på 2:a torsdagen i varje månad, precis som vi gjort det senaste året. De datum som då blir aktuella är: 13/9, 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6. Det blir fyra höstmöten och 6 vårmöten.

Vad är gatufoto?

Sven-Olof bad mig i januari skriva samman vad jag har för syn på gatufoto. Jag gjorde en text som alla förhoppningsvis läst. texten var i alla fall uppe till diskussion. Texten kan i princip sammanfattas i två punkter:

 • Gatufotografi är ett väl inarbetat begrepp, men det är snävt och leder till en begränsning som inte alltid är bra. På engelska hävdar många att street photography heller borde kallas life photography, dvs vi dokumenterar livet, i det offentliga rummets sammanhang. Det finns ingen riktigt bra översättning av life photography som fungerar lika bra som gatufotografi, så vi behåller begreppet gatufotografi, men vi bör tänka life photography för att få större fotograferingsutrymme.
 • Var inte taskig! Jag har skrivit att vi ska fotografera ”med känslomässig respekt” och det är kanske inte den bästa beskrivningen. Vad jag anser är att vi ska kunna fotografera i princip allt, men vi måste göra det med respekt för den/det vi avbildar. Vi sparkar inte på en som redan ligger, vi pekar inte finger åt en som har det sämre eller svårare än vi själva har det. Så att inte vara taskig är kanske den bästa beskrivningen.

Med detta sagt så förhåller vi oss till den text jag skrivit till dess vi kommer fram till något bättre.

Bildbedömning / bildkritik

VI har via mejlen fört en dialog kring bildkritik, hur vi ev skulle kunna använda en bedömningsmodell i våra samtal kring de bilder vi visar. Håkan började med ett dussin punkter som efter hand kokat ner till fyra:

 • Punctum
 • Budskap
 • Komposition
 • Teknik

Vi som har erfarenhet av liknande utvärderingsmodeller i Sven-Olofs WalkingTheStreets är skeptiska, men efter lite diskussioner bestämde vi att försöka ha dessa tankar med oss när vi tittade på kvällens bilder.

Kvällens bilder

VI tittade igenom både februari och mars ”Topp”-taggade bilder och det var ovanligt många riktigt bra bilder. Vi kan glatt konstatera att gruppen blir allt bättre! Vi kunde hitta flera bilder hos alla fotografer som hade riktigt tydlig punctum. Vi saknade Clas som hade lagt in ett antal bilder varav flera var ”kanon”.

Vi försökte tänka med de fyra bildbedömningspunkterna i minnet och det gick ibland bra, ibland inte alls.

En sak vi alla gör oss skyldiga till är att vi ”fyller kvoten”. Har vi sagt att vi får tagga 7 bilder med ”Topp” så gör vi det, även om vi inte har 7 bilder som är bra. Vi borde nog sluta med det och satsa hårdare på kvalitet än kvantitet, för vi har riktigt bra kvalitet när vi ”får till det”.

En annan sak i alla fall jag tycker vi ska sluta med är hårddisksurf. Visst kan man plocka en eller annan bild från arkivet, men när hela bildvisningen kommer ”från förr”, då tycker i alla fall jag att vi missar på målet att vara aktiva gatufotografer.

En tredje sak handlar om avancerad Photoshopgymnastik. Det hör inte till den här gruppen.

Nytt projekt

Nu när ”Mina kvarter” går mer på sparlåga så behöver vi ett nytt gemensamt projekt. Vi har sökt med ljus och lykta och i slutet på mötet dök det upp en idé baserad på några bilder från Mirja och Marie. Mirja har fotograferat bilder där affischer förekommer, Marie hade en rolig bild med en  skylt.

Funderingen är ungefär följande: De flesta affischer sitter upp en kortare stund. De berättar om något som händer, och de försvinner när det har hänt. Kan affischer vara ett viktigt delmoment i bilder som berättar om Stockholm 2018? Kan affischer bli en del i de tidsdokument vi fryser med våra kameror? Kom ihåg att vi äger tidsmaskiner för framtiden som fryser ögonblick av nuet. Bilder idag blir i morgon resor tillbaks. Tanken är inte att bara plåta affischer utan att plåta bilder där affischer ingår. Svårt? Absolut! Men det är ju meningen. Tagga ”Projekt Affischer”

Möte 2018-01-11

Närvarande

Sven-Olof
Marie
Olle
Ulf
Håkan
Anders
Mahshid
Elisabeth
Hans

Jag tänker börja de här anteckningarna med det som kanske skulle vara slutord. Det här var det bästa mötet vi haft i GG på mycket lång tid. Framför allt bäst för den livaktiga och engagerade diskussionen kring gruppens fortsatta aktiviteter. Diskussionen vittnar om stort engagemang för och kring gatufotogruppens fortsatta verksamhet. Tack Gruppen!

Mina Kvarter

Vi började med att visa de 15 bilder som de flesta lyckats taga med taggen X Mina Kvarter. Att alla inte lyckats med denna förhållandevis enkla uppgift förbryllar, men de flesta hade dock gått iland med uppgiften.

Efter bildvisningen startade vi diskussionen om vad vi ska göra härnäst med projektet och med bilderna. Vi diskuterade även syfte och några blandade snabbt in mål i syftet.

Varför jag startade projektet: Mina kvarter syftar till att alla ska upptäcka att det finns spännande saker att se och fotografera i den egna hemmiljö, dvs där vi är som mest hemmablinda.

I princip kan vi säga att detta syfte redan är uppfyllt. Inledningsvis var det en del gnölande från flera håll, flera sa dig bo i så tråkiga och ointressanta miljöer, men efter hand så har fler och fler börjat se på sin närmiljö med lite andra ögon.

Sedan tog vi upp frågan om att stänga projektet och hur vi i så fall skall göra med någon form av slutprodukt. Utställning eller bok har diskuterats. Här blev i alla fall jag förvånad, för det fanns ingen vilja att stänga projektet Mina Kvarter. Flera ville fortsätta. Efter lite diskussion bestämde vi oss för att projektet får rulla vidare, men det kommer inte längre att vara vårt stora ”huvudprojekt”, utan en stickstrumpa vi kan ta fram och sticka några maskor på när tillfälle ges. Därför bestämde vi heller ingenting om utställning eller bok, men den diskussion vi förde lutade mer åt bok än åt utställning, den dag det känns aktuellt. Men alltså inte nu.

Efter Mina Kvarter tittade vi på ”Topp”. Det var som vanligt ömsom vin, ömsom vatten. Men mer vin är vatten. Projekten Speglingar och Tomhet hade provats av några fotografer.

Uppstyrning avi GG

Sven-Olof hade med tre bilder som provocerade, Tre bilder som blev starten på den mycket viktiga diskussionen om gruppens fortsättning.

Ernst Billgren ställde den provocerande frågan ”Vad är konst?” för några år sedan och Sven-Olofs bilder travesterar på frågan genom att indirekt ställa frågan ”Vad är gatufotografi?”

När jag startade Gatufotogruppen 2012 höll jag rätt hårt i det jag betraktar som gatufotodefinitionen. Så hårt att ex.vis Christer Brandt hoppade av gruppen pga alltför diktatorisk (demonisk?) gruppledare. Då valde jag att tona ner mitt förhållningssätt och låta alla prova sina förmågor och hitta sina egna uttryck. Det har lett till en alltmer generös, eller om man vill vildvuxen bildstil. Sven-Olofs provokation var bra, för den satte fingret på problemet.

Efter att vi diskuterat den här frågan fram och tillbaks några gånger så inser alla att det inte finns en sanning, det finns inte en definition utan det finns många tolkningar. Gruppen bad mig därför göra en beskrivning av vad som är gatufotografi, enligt Gatufotogruppen. Jag kommer att göra ett försök och återkommer i den frågan.

En annan sak som jag tog upp är att jag tycker för många ägnar sig för mycket åt att leta på hårddisken istället för att gå ut och fotografera mellan våra möten. När jag startade Gatufotogruppen så var programförklaringen att det var en grupp för fotograferande fotografer. Målet bör vara att vi visar de bilder vi fotograferat sedan förra mötet.

Sedan  diskuterade vi ”punctum”. Vi borde vara betydligt mer restriktiva i vår bildvisning. Inte sätta ”Topp” på 7 bilder bara för att man får, utan hellre sätta ”Topp” på färre, men riktigt bra bilder.

Punctum ledde diskussionen vidare till frågan om nya projekt. Vi gick igenom befintlig projektkatalog och bestämde oss för att stryka bort det mesta. Bara ”Mina Kvarter” och ”Speglingar” överlevde. Resten av projekten är inget vi längre håller på med, så vi tar bort sökningen för dessa.

För ”Mina Kvarter” bestämde vi oss för att städa upp ”Visa Mina Kvarter”, dvs den offentliga presentationen. Vi har bestämt oss för det tidigare, men det har inte fungerat. Gruppen klarar inte av att välja 5 bilder som åsätts taggen ”Visa Mina Kvarter”, samt sätta de egna initialerna främst i bildnamnet. Därför kommer jag att göra om presentationen så att det räcker att sätta taggen ”Visa Mina Kvarter” tillsammans med fotografens egen namntagg. Alla måste göra den här uppstädningen och rättningen på ”Visa Mina Kvarter”!

Vi återvände flera gånger till frågan om ett nytt huvudprojekt, men vi började bli för trötta för att kunna samla oss till ett riktigt bra förslag, så den frågan är öppen för förslag.

Möjligheten att skriva blogginlägg och där visa en större mängd egna bilder diskuterade vi också. Mitt förslag är att vi ger en fotograf per månad i uppdrag att skriva en liten berättelse. Irina och jag har redan skrivit, så bollen för februari gick till Elisabeth som antagligen kommer att skriva en berättelse kring sina Luxemburg-bilder.

Aktiviteter från mig

Jag kommer nu att rensa bort alla projekt vi bestämde oss för att ta bort samt alla taggar för projekten, samt datumtaggar för 2017 och äldre. Jag ska också göra om presentationen av ”Visa Mina Kvarter” så att den förenklade taggningen fungerar.

Jag ska sedan fila fram ett förslag till definition av gatufotografi, så som vi i Gatufotogruppen tolkar det. Återkommer när förslag föreligger.


Utanför mötet, mina reflektioner

Vi har sedan något år en funktion där vi anmäler vår avsikt att komma på våra möten. Jag satte upp den funktionen för att alla ska kunna se vilka som planerar att dyka upp, plus att jag får en uppfattning om det sk läget.

Väldigt många använder den funktionen, men inte alla. Om vi inte alla använder den så förlorar den sitt värde, då kan jag lika gärna ta bort den.

Närvaron på våra möten i gruppen är väldigt god, men det finns några undantag. När jag ställer frågan om hur stort intresset är så bedyras att intresse föreligger, men ord är en sak och handling är något annat. Jag vill inte ha platshållare i gruppen utan enbart fotografer som både har tid och intresse att vara med. Alla har ibland anledning att inte kunna komma, men det får inte bli så att närvaro hör till undantaget samtidigt som man inte hör av sig.


Så, vad har jag glömt? Alla som var med får fylla på.

/Hans

Möte 2017-12-14

Närvarande

Hans
Marie
Clas
Håkan
Ulf
Mirja
Anders
Sven-Olof

Agenda

Mina Kvarter. Vad gör vi med projektet?
Vi diskuterade projektets vara eller icke vara. Flera i gruppen tyckte det vore väldigt synd att terminera projektet, i alla fall inte utan att vi vet vad vi gjort. VI bestämde oss för att som ett första steg uppdatera taggen ”X Mina Kvarter”. Till nästa möte går varje fotograf igenom alla sina projektbilder och uppdaterar taggen ”X Mina Kvarter” så att den taggen sitter på de allra bästa bilderna från projektet. Max 15 bilder får taggas med ”X Mina Kvarter” per fotograf. På januarimötet tittar vi på bilderna som taggats ”X Mina kvarter” och därefter diskuterar vi vad vi ska göra med projektet.

Tankar om nya projekt.
Ingen vill idag starta upp ett helt nytt projekt, men alla ville ha ett eller två projekt som gruppen satsar på. Vi bestämde att vi till nästa möte satsar på vilket som helst av befintliga projekt ifall vi vill projektfotografera. Varje fotograf anmäler i så fall på mötet vilket projekt som uppdaterats. Glöm inte 201801 -taggen på bilderna, så att vi enkelt kan selektera fram dom.

Varför bilderna blir oskarpa?
Både Mahshid och Marie har problem med oskärpa. Marie läste upp ett mejl från Olle som förklarade ett antal samband och orsaker. Vi diskuterade vidare, men om vi kom till några riktigt klarläggande slutsatser är väl oklart. Samtalet gled över på nästa punkt….

Stockholms Fotoklubb vill att jag ska göra en workshop om gatufoto. Kanske något vi kan göra tillsammans? Kanske i form av en Photo walk?
Sven-Olof vill att jag tar initiativ till en klubbgemensam gatufotoaktivitet med fokus på fokusering :-). Sven-Olof väntar på att jag ska återkomma med förslag. Clas önskade att vi skulle göra en första aktivitet med enbart Gatufotogruppen, för att sedan göra om samma sak med hela klubben. Jag får nog lov fundera lite på det här….

Därefter vidtog bildtittande med ovanligt många bra bilder och flera skratt.

Sedan önskade vi varandra God Jul och Gott Nytt År!

 

Filstorlek på bildfiler

Vi har en situation där verkligheten inte överensstämmer med instruktionsboken. Efterlevnaden av 1100×1100 har inte varit exemplarisk, så något måste göras.

Efter att ha bollat frågan med några i gruppen har jag bestämt att vi släpper frågan om bildstorlek. Bildstorlek har ingen betydelse för problemen med smalband, endast filstorleken betyder något. Därför inför vi regeln att ingen fil får överstiga 1,5 Mb i filstorlek. Detta överensstämmer dessutom med reglerna för RIFO och andra Rsf-fävlingar, så där finns en synergi.

Alla som har för stora bildfiler i Portfolio måste åtgärda detta. Alla bilder i Lager kvittar.

Möte 2017-11-09

Mötet var välbesökt, endast Liza, Irina och Mahshid saknades.

Vi började med att titta på förändringarna på hemsidan.

 • Alla har nu Portfolio, siten har gått från kvantitets- till kvalitetsvisning. De allra flestas strategi är att visa de bästa bilderna och enbart byta bilder när man har något bättre att visa upp.
 • Tumnaglarna är nu kvadratiska och presenteras i en slumpvis ordning så att besökare får visningen i en ny ordningsföljd vid varje besök. Vi diskuterade om tumnaglarna skulle vara kvadratiska eller följa bildens form, vi bestämde oss för att tills vidare köra kvadratiskt.
 • New -märket på bilder ligger kvar 4 veckor.
 • Textpresentationen av fotograferna bör förbättras. / fördjupas. Alla bör titta över det som står skrivet och skriva om / komplettera texten. Skicka den sedan till Hans. Texten bör också översättas till engelska. Skicka även översättningen. Se presentationen av Hans för att få en uppfattning om mängd.
 • Vi kan få sociala ikoner med länkning till önskade siter. Skicka önskemålen samt länkadresser till Hans så läggs detta upp.
 • Vi diskuterade bloggen. Där finns möjlighet att skriva berättelser och lägga upp bilder. Bilderna ska placeras i ett album under ”- Lager”. Texten skrivs genom att man skapar ett nytt inlägg. Det finns en instruktion om hur man lägger in bilder från album i blogginlägget. Att skriva blogginlägg är frivilligt och kan göras på vilket språk som författaren vill.
 • VI ska titta på möjligheten att lägga upp bloggtitlarna i en sidowidget, så att det blir enklare att få överblick.
 • Slutligen diskuterade vi Projekten. Vi har i dagsläget ett antal projekt under menyn Projekt. Alla projekt utom ”Mina kvarter” kan ifrågasättas. Vi bestämde att vi börjar om. ”Mina kvarter” är ett projekt. Till detta kan vi lägga max 2 ytterligare projekt som vi tror på och vill engagera oss i. Det blir allas uppgift att fundera på vilka projekt detta bör vara, samt komma med förslag.
 • När det gäller Visa Mina Kvarter, taggen som lägger ut 5 bilder var från projektet under menyn Projekt så behöver vi städa. Vi får tagga max fem bilder var med denna tagg. Bildnamnet på de bilder vi taggat måste ha våra initialer som inledning. Sorteringen sker på bildnamn, så det är den enda metod vi kan använda för att hålla samman bilderna per fotograf.

Därefter tittade vi på bilder. Vi hade satt max 7 bilder med taggen Topp eller Topp Mina Kvarter. Det var i vanlig ordning många bra bilder vi fick se.

Vi bestämde att vi även för december maximalt får sätta Topp på 7 bilder.

2017-10-12

Dagens möte var välbesökt, endast Clas var hemma och vårdade sin förkylning.

Mötet inleddes av Irina som fåt kontakt med Lidingö Fotoklubbs Gatufotosektion. Dom är 22 medlemmar i den gruppen. Lidingö Gatufotogrupp vill knyta kontakt med oss och kanske göra något tillsammans. Vi konstaterade att vi har väldigt olika verksamhetsupplägg, men vi bad Irina svara att vi är positiva till de förslag som kan komma upp. 
 
Därefter tog jag upp en stor fråga, gruppens hemsida. Den har vuxit successivt sedan starten 2014 och idag är det en hemsida som gör för lite åtskillnad på vår interna del och den del som vi visar upp publikt. Den publika sidan bygger helt på kvantitet, vi har tappat fokus på kvalitet. Efter en del kringresonnemang tycker jag att jag fick gruppen med mig på tankegångarna kring kvalitet. Att vi ska satsa på portfolio, inte på hundratals bilder av varierande kvalitet. Min tanke är att varje fotograf har två portfolios om max 25 bilder i varje. Det ska vara de absolut bästa gatufotobilderna fotografen förmår. Urvalet gör fotografen, vi säkerställer därigenom att varje fotografs personliga stil tillvaratas. Givetvis kommer fotografens urval att bli föremål för diskussion, men varje enskild fotograf bestämmer. Portfolion, som aldrig får överskrida 2×25 bilder förnyar vi långsamt genom att vi byter ut en sämre bild när vi lyckas ta en bättre. 
 
Till detta kan vi lägga en aktivare bloggning. Irina har redan visat hur man kan skriva lite text och sedan presentera ett bildmaterial till texten. Vi kan då välja att lyfta fram bloggen på en betydligt mer framträdande plats.
  
Ett ytterligare moment vi kan förstärka är våra projekt, men återigen med fokus på kvalitet. Kanske 3 bilder per fotograf i varje projekt. 
 
Allt det här är givetvis långt ifrån ”spikat”, men jag tycker jag fick så pass mycket positiv återkoppling att jag ska se om jag kan göra en prototypsida. Det går så mycket enklare att ta ställning till upplägget om vi har något konkret att titta på. 
 
Därefter tittade vi på bilder. Nätverket kinkade lite, men vi tog oss igenom 12×10 bilder, plus en fotograf som tycker det är svårt att räkna till 10. Anledningen till att vi satt ett tak är för att alla ska beredas samma plats, så överdrag gillas inte! 
 
Men nu har jag en fundering till, som jag inte förankrat. Vi bröt när klockan var 21:20. Alla var trötta och på slutet var bildtittandet och kommentarerna ganska hafsiga. Jag tycker dessutom att vi ska ha tid att prata lite allmänt om ditten och datten i början och därför tycker jag att 10 bilder är för mycket. Det är dessutom svårt att få ihop 10 bilder, det blir lite utfyllnad här och där. Därför begränsar jag antalet Topp -bilder till 7 bilder för nästa möte. Då har vi förhoppningsvis tid att prata hemsida, Lidingö, lite av varje, samt titta och kommentera våra Topp-bilder (Topp + Topp Mina Kvarter tillsammans). Dessutom vill jag gärna att vi tittar på Projekt Tomhet. Det finns inget egenvärde i att klämma in så många bilder som möjligt. Låt oss istället fortsätta med kvalitet för ögonen. Jag tror hemsidan och lite verksamhetsutveckling kan vara nyttiga samtalsämnen flera möten framöver.

/Hans

Möte 201700615

Det var sista mötet inför sommaren och vi var ändå 11 runt bordet. Endast Olle, Marie och Clas saknades.

Vi inledde med en diskussion om ett nytt projektämne, föranlett av det två dagar tidigare genomförda klubbmötet där Ola Billmont visat upp ödsliga bilder från hans resor genom Sverige. Vi bestämde att vi ska prova något liknande och etablerade därför Pojekt Tomhet. Iden är att vi ska söka motsatsen till de bilder fyllda av liv och händelser som vi vanligtvis jagar. Ola Billmonts bilder var både humoristiska och poetiska, det blir en utmaning för oss att söka vår variant på samma idé.

Därefter diskuterade vi utställningslokal för vårt projekt Mina Kvarter. Jag har sett en lokal på Bellmansgatan som är ganska stor, men dessvärre också dyr. 14.000:- / vecka under högsäsong, men ”endast” 7.000:- under sommaren. Det kunde vara en idé, om vi jobbar med projektet under hela nästa höst och vår. Jag tycker det är viktigt att de som inte kommit så långt ännu ges tid och tillfälle att utforska kvarteren, så jag vill inte skynda på. Hellre kvalitet i slutresultatet.

Därefter startade bildvisningen som denna kväll innehöll ovanligt många riktigt bra bilder. Det blev långa diskussioner och kl 21 var alla tämligen slutkörda.

Vi avslutade med att önska varandra Trevlig Sommar!

Efter mötet diskuterade vi taggningsproblematiken och jag lovade skriva ner reglerna på hemsidan, vilket också gjorts.


Uppdatering. Jacob har nu utvecklat en taggningsrestriktion, vilken innebär att endast Admin = jag kan lägga upp nya taggar. All taggning från och med nu måste göras genom drop-down -listan. Om man råkar tagga fel så finns det ett ’–clear–’ -alternativ längst ner i listan. Det rensar taggarna så börjar man om. Med den här funktionen ska vi i fortsättningen förhoppningsvis slippa tagg-oreda.

 

/Hans

Möte 2015-09-15

Första mötet efter sommaren och vi var 8 runt bordet. Sara, Liza, Mahshid och Calle saknades.

Först gick vi igenom lite nyheter på insidan.

 1. Vi kan nu välja en bild per månad som vi taggar med Kommentera. Vi ska välja en bild som vi vill ha medlemmarnas skriftliga kommentarer på. Sedan kan alla inloggad medlemmar skriva kommentarer på dessa bilder.
 2. Vi har nu ytterligare en toppnivå i Galleriet förutom Visa och Lager. Den nya toppnivån heter Privat. Det finns en beskrivning i instruktionsdokumentet kring hur Privat används. Syftet med Privat är att kunna skapa album som enbart kan ses av inloggade medlemmar.

Därefter gjorde vi som vanligt, vi tittade på alla som taggats med Topp. Eftersom vi ställde in augustimötet så blev det två månaders bildmaterial.

En bild av Ulf skapade diskussioner kring hur vi ska fotografera fötter, om en bild bara innehåller fötter (och ben). Ulfs bild hade fötter i ”oordning”, medan Olle menade att man måste ha ordning på fötterna om man bara ska fotografera fötter. Alla fötter skulle synas, symmetri, osv.

Men måste det vara så? Vi gav oss uppdraget att till nästa möte leverera en bild var på Fötter. Gör så att Du laddar in Din bild på Fötter till godtyckligt album, men åsätt bilden taggen Fötter, förutom alla andra taggar. Jag drar ihop ett album med Fötter som hamnar under Bilder som bara visas inom gruppen.

I övrigt blir det business as usual. Ut och plåta. Gör album, lägg in bilder och tagga fyra bilder med Topp.