Författararkiv: Hans

Minnesanteckningar 2021-05-06

Mötet samlade 7 deltagare. Fyra har av olika anledningar meddelat att de inte kan/vill vara med, några hörs inte av. 

Vi tittade som vanligt på gatufoto, men det är inte jättemånga som springer på stan med kamera, så det blir ”lite av varje”. Helt OK, tycker jag. Viktigast är att vi fortsätter fotografera.

Därefter tittade vi på gamla bilder taggade ”Kategori I Början”. Meningen är att vi skulle visa hur vi fotograferade som ”unga inom fotografi”, dels för att reflektera över hur vi utvecklats, dels för att det helt enkelt är roligt. 

Slutligen tittade vi på ett bildpar enligt ”Kategori Så Mycket Bättre”. Idén är att vi skall utgå från en tidigare skapad känd bild (foto, målning/osv) och sedan göra en egen tolkning. Svårt!

Vi bestämde att de här idéerna är värda att fortsätta utveckla. Alldeles för roligt för at låta bli.

Det var roligt att ses och prata bilder, om än över nätet. Nästa Zoommöte blir torsdag 10/6 kl 18:00. Tycker vi det är kul kan vi hålla på över sommaren, det finns ju inget mer än utebliven lust som kan stoppa oss.

Zoommöte 2021-04-08

Efter mer än ett års paus återupptog GG sina mötesaktiviteter, nu på nätet eftersom Covid19 härjar vidare samtidigt som inte alla ännu vaccinerats.

Med på mötet var Olle R, Birgitta B, Marika L, Håkan W, Anders K och undertecknad. Marie B och Barbro L har sagt att de inte är intresserade av digitala möten, medan övriga hade olika skäl till att inte koppla upp sig. Förhoppningsvis kommer vi att ha några fler uppkopplade på nästa möte.

Nästa möte bestämdes till 6/5 kl 18:00!

Vi började vårt möte med lite allmänt prat om vad som förevarit, hur mycket vi fotograferat osv. Aktivitetsnivån har givetvis varit olika, men jag tror alla tycker det är roligt om GG kommer igång. Det blir drivkraft till att ta fram kameran.

Vi tittade på bilder och det fanns som vanligt många bra. En hel del med koppling till den isolering vi alla tvingats in i.

Vi ägnade också tid till att diskutera om/hur vi skall kunna utveckla gruppen, hitta nya bildområden att jobba med. Vi har två idéer som vi vill prova.

Kategori I Början

Det här var Håkans idé. Håkan har under lång tid ägnat sig åt att scanna in sina gamla bilder, bilder från hans inledning som fotograf. Vi vill testa om vi kan visa varandra hur vi fotograferade när vi alla var nya med kameran. Företrädelsevis bilder med lite generellt intresse för oss.  Vi lägger som mest in 5 gamla bilder och taggar med ”Kategori I Början”. 

Kategori Så Mycket Bättre

Det här bar Birgittas idé. Birgitta hade bläddrat i en utställningskatalog från Liljevalchs, där var en ”usel” bild från en etablerad fotograf. Bilden var extremt tråkig och kostade 12.000:-. Vi kan alla fundera på hur det här med ”konst” fungerar, men skulle jag utveckla den frågan här så blir det inte längre minnesanteckningar.

Idén vi vill prova är att vi väljer en klassisk, känd bild, en bild som vi av ett eller annat skäl vill göra en pastisch på. Det kan vara en usel bild, eller en fin bild, en bild vi vill efterlikna eller helt enkelt göra bättre. 

VI gör ett bildpar och taggar bildparet med ”Kategori Så Mycket Bättre”. Ett bildpar per fotograf och möte. Det här är svårt, så det är inte alls givet att alla har ett bildpar att visa, men vi försöker.

– o –

Vi slutade mötet efter knappt två timmar. Det var riktigt roligt att träffas, även om det ”bara” var över nätet. Min personliga uppfattning är att digitala möten kommit för att stanna. Zoom (och säkert många andra alternativ) fungerar så bra, så det här är en mötesmetod vi absolut bör ta tillvara. Jag har fått vissa indikationer på att det kanske inte blir lika billigt att låna lokal när pandemin ebbat ut. Kanske är det ”falskt larm”, kanske blir det svårare att hitta billiga alternativ, vi vet inte hur det blir. Hur som helst så är det bra att kunna komplettera fysiska möten med möten över nätet.

/Hans

Möte 2020-02-13

Mötet var lite glesare besökt än vanligtvis, vi var 8 kring bordet den här gången.

Inledningsvis så medgav jag att jag gjort fel. Inte tänkt fel, men tillämpat vår lösning på ett felaktivt vis. Det handlar om taggningen. Min ambition är att alla skall få ungefär lika lång visningstid och ungefär lika mycket bildsamtal, därför uppfann jag den senaste varianten på ”Toppning”, där vi har från Topp1 till Topp5. Mitt misstag är att jag bortsett från detta vid de två föregående mötena. Eftersom bildantalet inte varit så stort har vi hunnit titta på alla bilder, oaktat ”Toppning” och då har några fått tre bilder bedömda medan andra fått +10, eftersom vi inte lägger in lika många bilder. Inte rättvist.  Ovanpå detta begränsade vi efter förra mötet antalet bilder till 5 / fotograf, vilket inte heller är jättesmart. Så åter till ursprungsidén.Se matrisen ovan. Vi har kategorier och vi har ”Topp”-taggar. Både Kategori och ”Topp”-tagg måste anges på varje bild, förutom datum och fotograf.  Vi kan se det som att vi kan lägga in en bild i varje box i matrisen. Detta gäller för alla kategorier utom ”Övrigt Urbant” som bara får ha en bild per fotograf och möte. Gör vi så här samtidigt som vi på våra möten tittar på bilder vertikalt, dvs vi tittar först på alla bilder med ”Topp1”-tagg och därefter alla bilder med ”Topp2”-tagg, osv, då får vi en hyggligt rättvis fördelning av tiden som tilldelas varje fotograf. Nackdelen med iden är att om man bara lägger in fem bilder och enbart taggar alla med en och samma  kategori så är det inte alls säkert att man får alla fem bilderna betittade. Lösningen premierar således att man försöker fotografera i alla kategorier. Begränsningen till 5 bilder / fotograf gäller därför inte, det var en korkad idé. Vi kan lägga in fler bilder, medvetna om att de som hamnar på ”Topp4” och ”Topp5” kanske inte blir visade. Men bilder kan också rullas vidare genom att Ni åsätter bilder som inte visats ett nytt mötesdatum, samt ”uppgraderar” toppningen till en högre nivå för att säkerställa visning. Om Ni lägger in ett nytt datum så behöver det gamla datumet inte tas bort.

Sedan diskuterade vi hur gruppens verksamhet kan utvecklas. VI konstaterade att det är svårt att få hela gruppen att dra åt samma håll, svårt att få alla att medverka i gemensamma projekt. Detta till trots så har ”Mina Kvarter” vaknat efter en längre tids dvala. Flera är intresserade av att fortsätta med projektet och därför tittade vi på det avstannade digitala bokprojektet. Vi bestämde:

 • Jag menylägger den flip-book som jag påbörjade så att alla inloggade kan se den (gjort). 
 • Nästa vecka städar jag ut alla tomma uppslag i boken, de som inte vill vara med behöver inte vara med. De som tidigare inte ville vara med får givetvis vara med nu, precis som alla nya medlemmar från WTS. Allt bygger på frivillig basis.
 • Jag tar bort Mirjas bilder, hon är ju inte längre med i gruppen.
 • Vi utökar sidantalet från 2 uppslag till max 4 uppslag.
 • Vi kan variera mellan färg och svartvitt, men det måste vara endera färg eller svartvitt på varje uppslag.
 • Alla som vill kan komma in med nya bilder. Skicka dessa till mig med instruktioner kring hur Ni vill att det skall se ut. Det är tyvärr bara jag som kan sätta ihop boken. Ni bidrar med innehållet, jag bygger.
 • Alla bilder görs i samma format som det vi använder för visning, dvs 1100×1100.. Boken har kvadratiska sidor, men det går ju att lägga bilder på många vis. Se i de sidor som redan finns i boken för inspiration.
 • Varje fotograf inleder med lite text. Se även där i boken som finns för att få idéer kring hur det kan göras.

Vi testar hur det här kan utvecklas. Eftersom vi har programvaran så kan vi ju presentera många olika projekt i ”bokform” om vi vill.

Sedan diskuterade vi utställningar. Åter igen så är det svårt att få alla att dra åt samma håll. Dessutom är vi en stor grupp, så att göra en gemensam utställning kräver en stor lokal, eller få bilder per fotograf. Min inställning i frågan är att det vore roligt, jag är gärna med om någon orkar dra igång ett utställningsprojekt, men det här är inget jag orkar eller vill ta initiativ till. Det får någon annan göra.

Ovanpå allt detta tittade vi på bilder. Vi hade 44 bilder att diskutera och som vanligt var kvaliteten hög. ”Övrigt Urbant” kommer dessutom att bli en intressant liten kryddning av anrättningen.

Om jag glömt något så hoppas jag att övriga som var med hojtar till!

/Hans

Möte 2020-01-09

Vi var 9 på mötet. Vi tittade på bilder som vi brukar och överraskades av många bilder som var bra.

Den diskussion som avslutade mötet var viktig och resulterade i några åtstramningar. Diskussionen vi förde handlade om vad som hänt med GG sedan WTS kommit ombord. Någon frågade om vi tröttnat på gatufoto eftersom vi så gärna ger oss i kast med alla andra kategorier. Vi hade en bild av Birgitta som katalysator till diskussionen, en bild som inte kunde kategoriseras i någon av de kategorier vi har idag utan som bäst skulle kunna passa i ”Kategori konstfoto”. Är det i den riktningen gruppen vill gå? Till ett alltmer diversifierat bildinnehåll, eller vill vi hålla kvar vid gruppen ursprung? Att vidareutveckla Birgittas FaceBook-grupp om konstfoto till en grupp som jobbar ungefär som vår grupp var inget alternativ.

Efter att vi vänt och vridit på frågeställningen stod det klart att många i gruppen vill hålla fast vid Gatufoto som gruppens kärnverksamhet. Samtidigt så ville man inte gå miste om att titta på den typ av bild Birgitta presenterade. Dessutom är det viktigt att alla i grupppen ges ungefär lika stort utrymme, alla skall få samma chans att få sina bilder betittade och diskuterad.

Det hela kokade ner till att vi gör ett antal ändringar, ändringar som givetvis inte är huggna i sten utan som bara gäller till dess vi bestämmer oss för något annat och ännu bättre.

 • Vi reducerar antalet kategorier till fem, varav en ny:
  – Gatufoto
  – Mina Kvarter
  – Minimalism
  – Oskärpa
  – Övrigt urbant (ny)
  Övriga kategorier läggs tills vidare undan.
 • Varje fotograf begränsar antalet bilder till sammanlagt 5 för de fyra första kategorierna.
 • I den sista kategorin ”Övrigt urbant” får varje fotograf lägga in 1 bild per möte. I denna grupp är allt möjligt, så länge som bilderna är fotograferade i urban miljö.
 • Vi prioriterar att visa bilder som vi av goda skäl vill lyfta fram. Kanske för att vi tycker bilderna är särskilt bra eller kanske för att det finns något speciellt vi vill diskutera.
 • Vi prioriterar nytagna bilder, helst bilder fotograferade sedan vi sågs senast. Att fokusera på nytagna bilder ger oss större möjligheter följa varandras utveckling

Hoppas detta sammanfattar vår diskussion. Om jag missat något hoppas jag på reaktion från de om var med på mötet.

/Hans

Möte 2019-12-12

Till höstens sista möte kom alla utom Olle, Elisabeth, Birgitta och Liza.

Håkan inledde mötet med 5 färgbilder där olika objekt var färgmatchade. Vi tittade på bilderna och diskuterade idén. Vi bestämde oss för att addera ”Kategori Färgmatchning” till vår skara kategorier.

Som vanligt var det många bra bilder, men vi var lite ovanligt snälla och loja när det gällde bilddiskussion och bildkritik. Kanske var det julstämningen som smög sig på, med god hjälp av att Mahshid bjöd på glögg och lussebullar. Tack Mahshid!

Jag tackar för hösten 2019 och önskar på återseende i januari 2020.

/Hans

Möte 2019-11-14

Mötet samlade denna gång 10 fotografer, närvarande syns i bilden under rubriken ”Bidrag från”.

Vi inledde mötet med att diskutera den nya taggningen. Inte alla förstår hur det fungerar, vilket syns tydligt i sammanställningen nedan. Men det är inte värre än att vi lär oss till nästa gång.

Enklast för att det ska bli rätt är att tänka så här:

 1. Första taggen skall vara fotografens namn, ”Fotograf X Y”.
 2. Sätt som andra tagg det möte som är aktuellt, ex. vis 201912.
 3. Sätt som tredje tagg vilken typ av bild det är. Jag kommer att göra om taggningsnamnen så att det som tidigare kallades Projekt, ex. vis ”Projekt Minimalism” i framtiden kommer att heta ”Kategori Minimalism”. Det är mer logiskt att vi pratar om bildkategorier och som några missade så måste alla bilder ha en kategori. Omdöpningen från projekt till kategori gör jag maskinellt för allt gammalt material, så där behöver ingen jobba.
 4. Fjärde taggen är ”Topp1” till ”Topp5”. Börja med ”Topp1” för den bild som känns mest angelägen att diskutera på mötet, fortsätt sedan med 2, 3, 4 och 5. Alla kategorier börjar på ”Topp1” och räknas upp ett steg för varje bild som läggs in.

Räkna inte med att vi hinner diskutera mer än 5 – 7 bilder / fotograf, allt beroende på hur många som kommer på mötet, så det säkraste är nog att lägga in bilder i flera kategorier och använda de första Topp-taggarna.

Sedan till mötet. Det var stor spridning på bilder mellan kategorierna och vi tittade tidigt på ”Ovanifrån” som vi skjutit och skjutit möte efter möte. Notabelt för ”Ovanifrån” var att många nöjt sig med att fotografera ovanifrån, bara några få bilder tog idén ”ett steg längre”. 

Till min förtjusning hade också några börjat intressera sig för ”Mina kvarter”.

Vi beslutade att behålla alla kategorier och jobba vidare.

När mötet var över sa flera deltagare att det var bra att hantera bilder en kategori i taget, det gav en bättre upplevelse, så den metoden kommer vi att fortsätta med.

Jag kommer att göra om projekt till kategorier någon av de närmaste dagarna.

/Hans

Möte 2019-10-10

Vi inledde mötet med att Anders redogjorde lite för den kommande klubbutställninen på Timmermansgården. Hittills har drygt 20 anmält intresse och det känns enl Anders som en ganska lagom stor grupp. Var och en kommer att få en dryg meter både på längd och höjd att hänga bilder på, temat blir fritt, liksom val av montering.  Väggarna är spikbara. Kostnaden per fotograf blir c:a 300:- och tidsplanen är att vi hänger utställningen 31/1, vi har vernissage 1/2 och även öppet 2/2, fram till  c:a kl 17.00. Då måste vi stänga och snabbriva, för vi skall vara ute ur lokalerna kl 18.00. 

Denna gång var vi 10 närvarande fotografer, med 5 bilder ”Topp1” var. När vi tittat på 50 bilder så var klockan 20:45 och vi var alla trötta i huvudet. Som Anders noterade så är det inte helt rättvist att ha sina bilder sent under kvällen, för vi orkar inte riktigt.

Jag noterade i efterhand att det tog två möten för gruppen att lämna gatufoto och helt anpassa bildinnehållet till den rymligare kostym som kommer från WTS. Traditionellt gatufoto, för de som försökte, stod inte speciellt högt i kurs. Fortsätter det så här så kommer vårt gruppnamn att vara helt missvisande till jul. Om det är så vi vill att gruppen skall utvecklas så kanske vi skall överväga att också byta gruppnamn. Walkingthestreets.org är ju ett möjligt namn att ta över, förknippat med lite kostnader och ett betydande arbete för undertecknad. Gatufoto kan också förpassas till ett projekt, parallellt med andra projekt som ”Oskarpt” ”Minimalistiskt” osv. Vi borde fundera på vart gruppen är på väg och aktivt välja hur vi vill att det skall bli.

Eftersom ”Topp1” med 50 bilder mattade ut oss totalt så hade vi ingen ork att titta på några projektbilder. Här måste vi göra en ändring, vi måste minska antalet bilder i den ”tagg” som helt lägger beslag på mötestiden. Efter att ha funderat på lite olika varianter så har jag ett lite radikalt förslag. Det är snabbt implementerat, förutsatt att gruppen gillar det. Min idé är att vi inför flera Topp-taggar, ”Topp1”, ”Topp2”, ”Topp3”, ”Topp4” och ”Topp5”. Varje fotograf får lägga en bild i varje tagg. De fem taggarna tillsammans blir då som dagens ”Topp1”. Fördelen med detta är att vi kan välja att bara titta på ”Topp1”, eller ”Topp1” och ”Topp2”, eller…  Vi får enkelt att moderera hur mycket tid / hur många bilder som ”Topp” -taggen skall få ta. Då kan vi också enklare växla över till olika projekt, eller göra något annat. Att ta ”Topp” i portioner ger oss större frihet på våra möten.

På novembermötet måste vi också ge projekten tid. Vi har släpat runt på ”Projekt Ovanifrån” sedan i somras utan att vi lyckats skapa utrymme för att titta på materialet. För att ta oss igenom allt som ligger och väntar på uppmärksamhet så föreslår jag att vi som har projektbilder taggar tre bilder från varje aktuellt projekt, tillsammans med datum 201911. Väljer vi att prata om våra tre mest intressanta bilder per projekt, samt håller ”Topp” lite kort i november, då borde vi hinna med projektmaterialet.

Hur ser Ni på de här förslagen?

Mvh Hans

Sven-Olof Rönnskog

Vår fotokompis i Gatufotogruppen och grundare av WalkingTheStreets, Sven-Olof Rönnskog har avlidit.

Hans hustru Ulla skriver:
“Trots alla läkarinsatser var det sjukdomen som segrade. Han kämpade emot, ville inte lämna världen. Han såg bland annat fram emot att delta i klubbens verksamhet i höst.”

Vi deltar alla i hennes sorg.

WalkingTheStreets är ett antal fotografer med inriktning på urbant fotografi som samverkat sedan 2011.  Som konsekvens av Sven-Olofs frånfälle går WalkingTheStreets upp i Gatufotogruppen. Konkret kommer det att innebära att Gatufotogruppens strikta inriktning på gatufoto kommer att breddas till en lite vidare tolkning av urban fotografi. 

Sven-Olofs två portfolios kan ses här.

Burger King, Sergels Torg
Bekväm, Kista nya bibliotek
Anglin's pier
Spanska katter
Stockholm
Gänget, Björns Trädgård
Roms tunnelbana
Marrakech
Besökare Pride paraden
Fotposering
Urbana djur
Iakttagelser 1:a maj söndagspromenad
Vems är påsen
Trött 1 Slussen
Gamla Stan
Objuden matgäst
Trött i SoFo
Nödig hund, Götgatan
T-Centralen
Cykeltrafik
Observationer på Götgatan
Trött 2 Hornsbergs Strand
Suck! Inte nu igen! Gran Canaria
Tennstopet
Två rollatorer och en fåtölj
Händer
Iakttagelser på Götgatan
Björns trädgård
Moderna tider!
Musik till maten
Blött och kallt!
Stockholm Slow Art
Stockholm Speglingar
Stockholm
Iakttagna 1
Jakobsbergs centrum
Iakttagna 2
Årstafältet
Hoppar i Krakow
Gamla stan
Årstafältet
Street life
Oense
SO Ronnskog Street Photography dig20130306 051
Iakttagelser på Götgatan
Cykelskuggor
Välkommen till Krakow
Lunchkompis
Iakttagelser på Götgatan

Möte 2019-09-12

Mötet inleddes försenat pga allmänt strul i T-banan, samt pga att närverket på Östermalms Föreningsråd inte fungerade. Vi kom igång vis 18:30 -tiden, tack vare att Elisabeth offrade merparten av sin surfpott i telefonen.

Nu är gruppen en sammanslagning av GG och WTS, närvarande var alla utom Olle, Clas och Liza.

Inledningsvis pratade vi lite om Sven-Olof och situationen i allmänhet. Mötet i tisdags på fotoklubben var bra, så det mesta var sagt. Det som hänt är sorgligt och det kommer at ta ett bra tag att smälta.

Vi diskuterade även om vi ska ha signatur eller ej på våra bilder. Med de projekt vi fört in från WTS så är det inte självklart med signatur, den blir dominant i vissa sammanhang. Vi konstaterade att eftersom vi enbart visar bilder på mötet om vi själva närvarar, så klarar vi oss bra utan signatur. Men det gick givetvis inte att nå enighet i frågan, så signatur är numera frivilligt.

Projekten från WTS är ”Minimalism”, ”Oskärpa” och ”Överexponerat”. Alla som vill får ge sig i kast med dessa projekt, det finns ”Visa” -tagg för projekten om man vill visa projektbilder i den externa delen av hemsidan. Vad Ni måste komma ihåg är att om Ni inte tidigare varit aktiv i ett projekt så måste Ni säga till mig när Ni taggat Er första ”Visa” -bild. Bilderna syns inte i projektmenyn med mindre än att jag gör en utredigering per fotograf. Detta måste jag göra första gången och anledningen är att jag inte vill ha en massa tomma platshållare.

Projektet ”Mina kvarter” finns också kvar. Bland GGs ursprungsmedlemmar är det bara Mahshid som har en tom platshållare i projektmenyn. WTS-delen av gruppen får gärna lägga upp bilder, säg då till så att jag kan redigera ut materialet.

Vi skissade också på ett nytt projekt, ”En och en halv”.  Vad det innebär är upp till var och en att tänka ut. Anders hade någon bild med en och en halv människa, men det är bara ett exempel. En lite utmanande projektidé. Det kommer en ”Visa”-tagg för det projektet.

Sedan började vi titta på bilder. Med nya medlemmar runt bordet ökar debattlustan ytterligare. Vi hann inte riktigt gå igenom ”Topp1” -materialet, det blev lite slarvigt på slutet. Vi hann inte gå igenom ”Projekt ovanifrån”. Vi kunde också konstatera att det inte är självklart hur vi skall avgränsa vilka bilder som passar i gruppen, nu när vi burit in WTS lite generösare och bredare bildacceptans. Vi får helt enkelt prova oss fram här.

Jag vill att vi ska hinna flera saker under ett möte. Vi ska hinna pratat med varandra, prata och titta på projekt, likväl som på ”Topp1”.  Eftersom allt är nytt så känns det lite brådstörtat att ändra, vi kör 5 bilder ”Topp1” även till oktobermötet, men i samband med det mötet, eller efteråt, så får vi utvärdera hur väl vi hinner och även var i allt material vi vill lägga fokus. 

Meddelande till samtliga i GG skickat i e-post 20190823

Det drar ihop sig till höst. Utanför piskar regnet mot rutan och Krut (hunden) vill inte gå ut. Kortbyxorna känns lite i svalaste laget.
 
Vi har alla tagit del av allt jobbigt som händer Sven-Olof. Jag besökte honom förra fredagen och pratade med honom senast igår. Sven-Olof är vid gott mod och han mår under omständigheterna bra, men orken tryter. Han har avsagt sig rollen som ordf i SFK och han lägger ner WalkingTheStreets. Sven-Olof ska bara tänka på sig och sina närmaste, inte hålla på med administrativa uppgifter och axla ansvar.
 
När jag och Sven-Olof diskuterade WTS och GG som kändes det naturligt att grupperna går samman till en enhet. Av WTS 8 medlemmar så är det bara 3 som inte också är med i GG, så jag har erbjudit Anders Bergh, Birgitta Bratthall och Marika Lindbom att komma över till GG. Glädjande nog har alla accepterat erbjudandet. För hösten 2019 blir vi därför 16 personer i GG om alla kommer. Rummet blir fullt!
 
Jag har funderat mycket på hur GG fungerar visavi WTS. GG har ju haft kosher gatufoto på menyn, medan WTS har haft ett öppnare förhållningssätt till URBAN fotografi. Inom WTS har vi kört fyra projekt (Kalendern, Minimalism, Överexponerat, Oskärpa) som alla hör hemma i den urbana miljön, men som inte traditionellt kan anses som gatufoto. Från hösten 2019 vill jag ta in WTS synsätt till GG och därmed vidga GGs bildbas till att handla om gatufoto och/eller fotografi av mer konstnärlig art med bilder hämtade i den urbana miljön. Älg i skogsbrynet blir fortfarande haram, men om älgen står i buskarna i Humlegården och staden syns i bakgrunden, då borde den bli halal med denna syn på fotografi i urban miljö. Gränsdragningarna kommer säkert att uppfattas som utmanade, men utgångspunkten för vår verksamhet är att vi ska ha roligt och vi ska lära oss. Se’n får det väl bli gränsdragningsdiskussioner i de fall det behövs.
 
Jag har lagt in Anders, Birgitta och Marika som medlemmar i GG och jag har kompletterat siten med tre projekt, Minimalism, Oskärpa och Överexponerat. Dessutom Ovanifrån som var Olles projektidé över sommaren.
 
Jag har redan vädrat och funnit mothugg för min oro att det ska bli för många bilder på våra möten, att vi skall förvandlas till en bildtittningsgrupp istället för att vara en bilddiskussionsgrupp. Med 16 medlemmar i rummet så måste vi dessutom visa respekt för varandra så att alla får tid och plats. Efter att ha funderat och funderat och funderat så gör vi i första steget ingen ändring. Låt gå för att jag har fel i min oro. Inför höstens första möte får därför alla tagga 5 bilder ”Topp1” och sedan ytterligare 5 bilder ”Topp2”. Den senare gruppen öppnar vi om vi tycker vi hinner. Vi har i första steget ingen specialbevakning av våra nya projekt, utan om vi har en intressant oskärpebild så taggar vi den ”201909,Topp1,Projekt Oskärpa”. Allt finns i drop-down -menyn. På så vis kommer den med i ”Topp1” -urvalet och var och en lägger sitt bildfokus på den typen av fotografi som känns bäst.
 
Jag tänker mig att vi utvidgar den externa visningen av våra projekt, så jag kommer att menylägga Minimalism och Överexponerat så som jag gjort med Oskärpa. Blir vi många som vill visa bilder i dessa projekt måste vi dessutom begränsa oss så att alla får visa bilder innan betraktarna helt tröttnar.  5 bilder per fotograf och projekt med taggen ”Visa” tror jag vi provar. Men den delen av siten är ännu inte klar.
 
Hans Wahlgren