Författararkiv: Hans

Möte 2019-10-10

Vi inledde mötet med att Anders redogjorde lite för den kommande klubbutställninen på Timmermansgården. Hittills har drygt 20 anmält intresse och det känns enl Anders som en ganska lagom stor grupp. Var och en kommer att få en dryg meter både på längd och höjd att hänga bilder på, temat blir fritt, liksom val av montering.  Väggarna är spikbara. Kostnaden per fotograf blir c:a 300:- och tidsplanen är att vi hänger utställningen 31/1, vi har vernissage 1/2 och även öppet 2/2, fram till  c:a kl 17.00. Då måste vi stänga och snabbriva, för vi skall vara ute ur lokalerna kl 18.00. 

Denna gång var vi 10 närvarande fotografer, med 5 bilder “Topp1” var. När vi tittat på 50 bilder så var klockan 20:45 och vi var alla trötta i huvudet. Som Anders noterade så är det inte helt rättvist att ha sina bilder sent under kvällen, för vi orkar inte riktigt.

Jag noterade i efterhand att det tog två möten för gruppen att lämna gatufoto och helt anpassa bildinnehållet till den rymligare kostym som kommer från WTS. Traditionellt gatufoto, för de som försökte, stod inte speciellt högt i kurs. Fortsätter det så här så kommer vårt gruppnamn att vara helt missvisande till jul. Om det är så vi vill att gruppen skall utvecklas så kanske vi skall överväga att också byta gruppnamn. Walkingthestreets.org är ju ett möjligt namn att ta över, förknippat med lite kostnader och ett betydande arbete för undertecknad. Gatufoto kan också förpassas till ett projekt, parallellt med andra projekt som “Oskarpt” “Minimalistiskt” osv. Vi borde fundera på vart gruppen är på väg och aktivt välja hur vi vill att det skall bli.

Eftersom “Topp1” med 50 bilder mattade ut oss totalt så hade vi ingen ork att titta på några projektbilder. Här måste vi göra en ändring, vi måste minska antalet bilder i den “tagg” som helt lägger beslag på mötestiden. Efter att ha funderat på lite olika varianter så har jag ett lite radikalt förslag. Det är snabbt implementerat, förutsatt att gruppen gillar det. Min idé är att vi inför flera Topp-taggar, “Topp1”, “Topp2”, “Topp3”, “Topp4” och “Topp5”. Varje fotograf får lägga en bild i varje tagg. De fem taggarna tillsammans blir då som dagens “Topp1”. Fördelen med detta är att vi kan välja att bara titta på “Topp1”, eller “Topp1” och “Topp2”, eller…  Vi får enkelt att moderera hur mycket tid / hur många bilder som “Topp” -taggen skall få ta. Då kan vi också enklare växla över till olika projekt, eller göra något annat. Att ta “Topp” i portioner ger oss större frihet på våra möten.

På novembermötet måste vi också ge projekten tid. Vi har släpat runt på “Projekt Ovanifrån” sedan i somras utan att vi lyckats skapa utrymme för att titta på materialet. För att ta oss igenom allt som ligger och väntar på uppmärksamhet så föreslår jag att vi som har projektbilder taggar tre bilder från varje aktuellt projekt, tillsammans med datum 201911. Väljer vi att prata om våra tre mest intressanta bilder per projekt, samt håller “Topp” lite kort i november, då borde vi hinna med projektmaterialet.

Hur ser Ni på de här förslagen?

Mvh Hans

Sven-Olof Rönnskog

Vår fotokompis i Gatufotogruppen och grundare av WalkingTheStreets, Sven-Olof Rönnskog har avlidit.

Hans hustru Ulla skriver:
“Trots alla läkarinsatser var det sjukdomen som segrade. Han kämpade emot, ville inte lämna världen. Han såg bland annat fram emot att delta i klubbens verksamhet i höst.”

Vi deltar alla i hennes sorg.

WalkingTheStreets är ett antal fotografer med inriktning på urbant fotografi som samverkat sedan 2011.  Som konsekvens av Sven-Olofs frånfälle går WalkingTheStreets upp i Gatufotogruppen. Konkret kommer det att innebära att Gatufotogruppens strikta inriktning på gatufoto kommer att breddas till en lite vidare tolkning av urban fotografi. 

Sven-Olofs två portfolios kan ses här.

Trött 2 Hornsbergs Strand
Spanska katter
Besökare Pride paraden
Cykeltrafik
Burger King, Sergels Torg
Objuden matgäst
Bekväm, Kista nya bibliotek
Suck! Inte nu igen! Gran Canaria
T-Centralen
Gänget, Björns Trädgård
Trött i SoFo
Trött 1 Slussen
Nödig hund, Götgatan
Vems är påsen
Urbana djur
Iakttagelser 1:a maj söndagspromenad
Roms tunnelbana
Marrakech
Observationer på Götgatan
Stockholm
Tennstopet
Fotposering
Gamla Stan
Anglin's pier
Välkommen till Krakow
Björns trädgård
Musik till maten
Stockholm
Iakttagelser på Götgatan
Två rollatorer och en fåtölj
Årstafältet
Händer
Lunchkompis
SO Ronnskog Street Photography dig20130306 051
Blött och kallt!
Street life
Hoppar i Krakow
Oense
Årstafältet
Jakobsbergs centrum
Iakttagna 2
Stockholm Slow Art
Stockholm Speglingar
Cykelskuggor
Moderna tider!
Iakttagelser på Götgatan
Iakttagna 1
Gamla stan
Iakttagelser på Götgatan

Möte 2019-09-12

Mötet inleddes försenat pga allmänt strul i T-banan, samt pga att närverket på Östermalms Föreningsråd inte fungerade. Vi kom igång vis 18:30 -tiden, tack vare att Elisabeth offrade merparten av sin surfpott i telefonen.

Nu är gruppen en sammanslagning av GG och WTS, närvarande var alla utom Olle, Clas och Liza.

Inledningsvis pratade vi lite om Sven-Olof och situationen i allmänhet. Mötet i tisdags på fotoklubben var bra, så det mesta var sagt. Det som hänt är sorgligt och det kommer at ta ett bra tag att smälta.

Vi diskuterade även om vi ska ha signatur eller ej på våra bilder. Med de projekt vi fört in från WTS så är det inte självklart med signatur, den blir dominant i vissa sammanhang. Vi konstaterade att eftersom vi enbart visar bilder på mötet om vi själva närvarar, så klarar vi oss bra utan signatur. Men det gick givetvis inte att nå enighet i frågan, så signatur är numera frivilligt.

Projekten från WTS är “Minimalism”, “Oskärpa” och “Överexponerat”. Alla som vill får ge sig i kast med dessa projekt, det finns “Visa” -tagg för projekten om man vill visa projektbilder i den externa delen av hemsidan. Vad Ni måste komma ihåg är att om Ni inte tidigare varit aktiv i ett projekt så måste Ni säga till mig när Ni taggat Er första “Visa” -bild. Bilderna syns inte i projektmenyn med mindre än att jag gör en utredigering per fotograf. Detta måste jag göra första gången och anledningen är att jag inte vill ha en massa tomma platshållare.

Projektet “Mina kvarter” finns också kvar. Bland GGs ursprungsmedlemmar är det bara Mahshid som har en tom platshållare i projektmenyn. WTS-delen av gruppen får gärna lägga upp bilder, säg då till så att jag kan redigera ut materialet.

Vi skissade också på ett nytt projekt, “En och en halv“.  Vad det innebär är upp till var och en att tänka ut. Anders hade någon bild med en och en halv människa, men det är bara ett exempel. En lite utmanande projektidé. Det kommer en “Visa”-tagg för det projektet.

Sedan började vi titta på bilder. Med nya medlemmar runt bordet ökar debattlustan ytterligare. Vi hann inte riktigt gå igenom “Topp1” -materialet, det blev lite slarvigt på slutet. Vi hann inte gå igenom “Projekt ovanifrån”. Vi kunde också konstatera att det inte är självklart hur vi skall avgränsa vilka bilder som passar i gruppen, nu när vi burit in WTS lite generösare och bredare bildacceptans. Vi får helt enkelt prova oss fram här.

Jag vill att vi ska hinna flera saker under ett möte. Vi ska hinna pratat med varandra, prata och titta på projekt, likväl som på “Topp1”.  Eftersom allt är nytt så känns det lite brådstörtat att ändra, vi kör 5 bilder “Topp1” även till oktobermötet, men i samband med det mötet, eller efteråt, så får vi utvärdera hur väl vi hinner och även var i allt material vi vill lägga fokus. 

Meddelande till samtliga i GG skickat i e-post 20190823

Det drar ihop sig till höst. Utanför piskar regnet mot rutan och Krut (hunden) vill inte gå ut. Kortbyxorna känns lite i svalaste laget.
 
Vi har alla tagit del av allt jobbigt som händer Sven-Olof. Jag besökte honom förra fredagen och pratade med honom senast igår. Sven-Olof är vid gott mod och han mår under omständigheterna bra, men orken tryter. Han har avsagt sig rollen som ordf i SFK och han lägger ner WalkingTheStreets. Sven-Olof ska bara tänka på sig och sina närmaste, inte hålla på med administrativa uppgifter och axla ansvar.
 
När jag och Sven-Olof diskuterade WTS och GG som kändes det naturligt att grupperna går samman till en enhet. Av WTS 8 medlemmar så är det bara 3 som inte också är med i GG, så jag har erbjudit Anders Bergh, Birgitta Bratthall och Marika Lindbom att komma över till GG. Glädjande nog har alla accepterat erbjudandet. För hösten 2019 blir vi därför 16 personer i GG om alla kommer. Rummet blir fullt!
 
Jag har funderat mycket på hur GG fungerar visavi WTS. GG har ju haft kosher gatufoto på menyn, medan WTS har haft ett öppnare förhållningssätt till URBAN fotografi. Inom WTS har vi kört fyra projekt (Kalendern, Minimalism, Överexponerat, Oskärpa) som alla hör hemma i den urbana miljön, men som inte traditionellt kan anses som gatufoto. Från hösten 2019 vill jag ta in WTS synsätt till GG och därmed vidga GGs bildbas till att handla om gatufoto och/eller fotografi av mer konstnärlig art med bilder hämtade i den urbana miljön. Älg i skogsbrynet blir fortfarande haram, men om älgen står i buskarna i Humlegården och staden syns i bakgrunden, då borde den bli halal med denna syn på fotografi i urban miljö. Gränsdragningarna kommer säkert att uppfattas som utmanade, men utgångspunkten för vår verksamhet är att vi ska ha roligt och vi ska lära oss. Se’n får det väl bli gränsdragningsdiskussioner i de fall det behövs.
 
Jag har lagt in Anders, Birgitta och Marika som medlemmar i GG och jag har kompletterat siten med tre projekt, Minimalism, Oskärpa och Överexponerat. Dessutom Ovanifrån som var Olles projektidé över sommaren.
 
Jag har redan vädrat och funnit mothugg för min oro att det ska bli för många bilder på våra möten, att vi skall förvandlas till en bildtittningsgrupp istället för att vara en bilddiskussionsgrupp. Med 16 medlemmar i rummet så måste vi dessutom visa respekt för varandra så att alla får tid och plats. Efter att ha funderat och funderat och funderat så gör vi i första steget ingen ändring. Låt gå för att jag har fel i min oro. Inför höstens första möte får därför alla tagga 5 bilder “Topp1” och sedan ytterligare 5 bilder “Topp2”. Den senare gruppen öppnar vi om vi tycker vi hinner. Vi har i första steget ingen specialbevakning av våra nya projekt, utan om vi har en intressant oskärpebild så taggar vi den “201909,Topp1,Projekt Oskärpa”. Allt finns i drop-down -menyn. På så vis kommer den med i “Topp1” -urvalet och var och en lägger sitt bildfokus på den typen av fotografi som känns bäst.
 
Jag tänker mig att vi utvidgar den externa visningen av våra projekt, så jag kommer att menylägga Minimalism och Överexponerat så som jag gjort med Oskärpa. Blir vi många som vill visa bilder i dessa projekt måste vi dessutom begränsa oss så att alla får visa bilder innan betraktarna helt tröttnar.  5 bilder per fotograf och projekt med taggen “Visa” tror jag vi provar. Men den delen av siten är ännu inte klar.
 
Hans Wahlgren

Möte 2019-06-13

Vårens sista möte var glest besökt, endast sju tappra runt bordet.

Vi började med “Resefotogruppen” som den här gången varit i Vietnam. Håkan och Clas har varit där med 25 års mellanrum. Dom hade gjort tio parbilder, tio bilder som från varsin tidsepok försökte spegla samma företeelse. Det var kanske inte riktigt gatufoto i traditionell mening utan mer tangerande dokumentärfoto eller resereportage, men bilderna gav intressanta perspektiv på hur samhället utvecklats, eller inte.

Därefter tog vi i vanlig ordning tag i “Topp1” och därefter “Topp2”. Många bra bilder och diskussioner.

Vi avslutade kvällen med lite funderingar kring hur vi kan utveckla GG till nästa “läsår”. Ska vi bara fortsätta som vi gör nu med “Topp1” och “Topp2”, eller kan vi med GG som plattform göra något mer, utveckla något spännande? “Utställning” viskade Liza. Kanske det, eller kanske något annat. Jag tycker alla ska ta det som en utmaning över sommaren att fundera på hur GG kan utvecklas vidare.

Glöm heller inte sommarprojektet “Projekt Ovanifrån”. Det finns en taggning för det. Tagga som mest 5 bilder per fotograf så tittar vi på dessa bilder på första höstmötet.

Avslutar med att önska all EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

/Hans

Möte 2019-05-09

Mötet var välbesökt, endast Elisabeth, Olle och Mirja saknades. Dessutom hade vi Barbro Lindh med oss, hon har länge stått och väntat på en plats i GG och nu var hon med för att prova på. Syftet var att vi skulle få bekanta oss med varandra och att Barbro blir med i GG om hon efter mötet fortfarande är intresserad.

VI började med en utflykt till Cartagena. Håkan och Ulf har varit där, inte tillsammans, men ändå. Vi tittade på 10 bilder från resp fotograf och diskuterade hor dom valt att tolka och beskriva staden.

Därefter tittade vi på och kommenterade “Topp1” i sedvanlig ordning och vi hann också med att lite flyktigare titta igenom “Topp2”.

Olle hade inte möjlighet att vara med pga influensa, men han skickade ett förslag till sommarprojekt. Han förslår “Projekt Ovanifrån”. Det här skulle i så fall vara något vi har med oss opretentiöst under sommaren, bilder vi kan lägga in och tagga med den taggen om vi får tid och lust. Jag lägger in den taggen så kan vi som vill använda den. Finns det bilder med den taggen efter sommaren så tittar vi på dessa.

Inför hösten vet jag ingenting. Jag har inte fått någon återkoppling gällande lokalkostnaderna eller önskade tider. Jag återkommer så snart jag hör något.

Som avslutning kan jag inte låta bli att notera att det är väldigt många bra bilder gruppen producerar!

/Hans

Tillägg: Glömde några saker…..

Vi pratade om turordning för hur bilder visas. Systemet sorterar bilder efter bildnamn. Om vi inte sätter något bildnamn i galleriprogrammet så blir filnamn = bildnamn. Det innebär i realitet att en fotografs fem bilder kommer att visas i sekvens om vi inte gör något åt bildnamnet i galleriprogrammet. Det är önskvärt att INTE alla bilder från samma fotograf visas i följd, därför ska vi fixa bildnamnen när i laddar upp bilder. Om vi inte orkar hitta på egna bildnamn så räcker det att sätta en bokstav som prefix före filnamnet (som ligger i bildnamnsfältet) för varje bild. Börjar man i början på alfabetet och hoppar några bokstäver mellan varje bild så blir bilderna utspridda.

Jag ställde dessutom en fråga: Är det bra med möte i juni? Vi har ju planerat junimöte i alla år, men kanske är det så att många har andra saker för sig i juni, kanske är det olämpligt med möte i juni? Synpunkter?

Möte 2019-03-14

VI var 9 närvarande på mötet.

Jag inledde med att berätta att nästa gång kan inte jag komma, jag har att ta hand om en nyopererad hustru. Sven-Olof har anmält sig att köra mötet, men sedan anmält förhinder. Vi är dock flera som misstänker att han blandat samman olika mötestillfällen så vi hoppas det slutar med att han kan leda aprilmötet. Om Sven-Olof inte kan så hoppas Elisabeth och Irina kunna klara av tekniken för att leda mötet. Om inte heller det fungerar och ingen annan heller kan leda mötet, då ställs mötet in, för jag kan inte komma.

Därefter tittade vi på bilder. Varje gång överraskas jag av att det är så många bra bilder! Eftersom vi var relativt få på mötet hann vi också titta på Irinas och Olles “Tema” -bilder, “Tema” är ju ett tillägg vi aktiverar i mån av tid.

Marie visade fler nytorgsbilder och vi hoppas alla att hon ska sätta samman bilderna från Nytorget till ett projekt eller kanske t.o.m. göra en egen bok om livet kring Nytorget.

Redan nu vill jag avisera att i maj kommer Ulf och Håkan att visa bilder från Cartagena i Colombia, En plats dom båda besökt, men inte tillsammans. Det ska bli spännande att se deras resp tolkningar.

/Hans

Möte 2019-02-14

Mötet var välbesökt, endast Olle, Clas och Mahshid saknades.

Vi inledde med att titta på ett exempel på eget projekt man kan lägga upp på siten om man vill. Jag nämnde ju vid förra mötet att något mer gemensamt projekt inte känns aktuellt, därtill finns inte tillräcklig gemensam vilja, men var och en, eller mindre grupperingar inom GG kan visa egna miniprojekt. Jag har gjort exemplet OSKARPT som ligger menylagt under Projekt.

Vill man visa ett projekt så börjar man med att bestämma projektnamn och meddelar mig. Jag måste göra projekttaggen som kommer att heta Visa Projektnamn. För OSKARPT heter taggen Visa Oskarpt. Sedan laddar man upp bilder och taggar med Visa Projektnamn och Fotograf X Y. Samtidigt gör jag en presentationssida som jag menylägger så att funktionen blir som för OSKARPT.

Om någon vill hänga på OSKARPT så är det bara att tagga, men Ni måste meddela mig för jag måste göra presentationsboxen på visningssidan.

Därefter tittade vi på och kommenterade varandras bilder. Som vanligt så var det ovanligt många bra bilder.

/Hans

Möte 2019-01-10

Mötet var välbesökt, endast Clas, Ulf och Mirja saknades.

VI inledde med att prata lite om “Mina kvarter”. Det kommer inte att bli någon tryckt bok, därtill är engagemanget inte tillräckligt stort för att få kvalitet på samtliga sidor. Vad vi dock kan göra är att vi kan färdigställa en digital variant av boken, för de som vill. Det här blir då en bok med bilder enbart av de som känner tillräckligt engagemang för projektet. De som vill gör följande:

  • Skriver ner en presentationstext som känns bra för de bilder Ni vill presentera. Tänk på den externa läsaren och undvik “kalkoner”.
  • Gör bilderna i samma format som bilderna till visning på våra möten, dvs 1100 x 1100. Spara ner i jpg. Inga vattenmärken.
  • Skicka text och bilder till fyra uppslag, dvs 8 sidor.
  • Skicka alltsammans i e-post till mig. Berätta också hur Ni vill ha bilderna presenterade på sidorna.

Därefter pratade vi allmänt om nya interna projekt. Att göra något gemensamt som passar alla går inte. Någon vill inte inordna sig över huvud taget medan andra kan finna värde i att samverka i lite mindre grupperingar. De som vill, ensamma, eller i mindre grupper, kan starta egna småprojekt som vi sedan presenterar på hemsidan under menyn Projekt. Presentationen blir per projekt och därunder per fotograf. Om någon/några startar ett projekt, eller vi kan kalla det Tema om det känns bättre, meddela mig så skapar jag de taggar och den visning som behövs på hemsidan. Hur många bilder vi kan visa per fotograf inom ett projekt beror på hur många fotografer som är engagerade, men räkna som riktmärke med att vi kan visa de 10 – 15 bästa bilderna per fotograf. Folk måste orka titta också.

Därefter tittade vi på “Topp1” -bilder. Som vanligt många bra bilder och klockan hann bli 20:45 innan vi tittat på alla. Att vi ska hålla oss till 5 bilder per fotograf när vi vill prata om punctum, komposition och teknik kändes som rätt ambition.

Möte 2018-12-13

Mötet samlade 10 deltagare som sammantaget hade publicerat
– 45 bilder på Top1
– 13 bilder på Topp2
– 10 bilder på Tema

Eftersom det framförts synpunkter på vad vi diskuterar kring varje bild så fokuserade vi på tre ämnen:
– Komposition
– Teknik
– Punctum

Mötet lyckades riktigt bra att hålla sig till fokus på de tre ämnena för bilddiskussion och vi lyckades också hålla  energin uppe ända till dess vi kom till Tema, där vi inte riktigt var överens om vad som bör känneteckna ett Tema.

Slutsatsen måste ändå bli att vi  knappast orkar hantera fler bilder på ett GG-möte om ambitionen är att vi ska diskutera varje bild utifrån de tre parametrarna Komposition, Teknik och Punctum.