Författararkiv: Hans

Möte 2019-02-14

Mötet var välbesökt, endast Olle, Clas och Mahshid saknades.

Vi inledde med att titta på ett exempel på eget projekt man kan lägga upp på siten om man vill. Jag nämnde ju vid förra mötet att något mer gemensamt projekt inte känns aktuellt, därtill finns inte tillräcklig gemensam vilja, men var och en, eller mindre grupperingar inom GG kan visa egna miniprojekt. Jag har gjort exemplet OSKARPT som ligger menylagt under Projekt.

Vill man visa ett projekt så börjar man med att bestämma projektnamn och meddelar mig. Jag måste göra projekttaggen som kommer att heta Visa Projektnamn. För OSKARPT heter taggen Visa Oskarpt. Sedan laddar man upp bilder och taggar med Visa Projektnamn och Fotograf X Y. Samtidigt gör jag en presentationssida som jag menylägger så att funktionen blir som för OSKARPT.

Om någon vill hänga på OSKARPT så är det bara att tagga, men Ni måste meddela mig för jag måste göra presentationsboxen på visningssidan.

Därefter tittade vi på och kommenterade varandras bilder. Som vanligt så var det ovanligt många bra bilder.

/Hans

Möte 2019-01-10

Mötet var välbesökt, endast Clas, Ulf och Mirja saknades.

VI inledde med att prata lite om “Mina kvarter”. Det kommer inte att bli någon tryckt bok, därtill är engagemanget inte tillräckligt stort för att få kvalitet på samtliga sidor. Vad vi dock kan göra är att vi kan färdigställa en digital variant av boken, för de som vill. Det här blir då en bok med bilder enbart av de som känner tillräckligt engagemang för projektet. De som vill gör följande:

 • Skriver ner en presentationstext som känns bra för de bilder Ni vill presentera. Tänk på den externa läsaren och undvik “kalkoner”.
 • Gör bilderna i samma format som bilderna till visning på våra möten, dvs 1100 x 1100. Spara ner i jpg. Inga vattenmärken.
 • Skicka text och bilder till fyra uppslag, dvs 8 sidor.
 • Skicka alltsammans i e-post till mig. Berätta också hur Ni vill ha bilderna presenterade på sidorna.

Därefter pratade vi allmänt om nya interna projekt. Att göra något gemensamt som passar alla går inte. Någon vill inte inordna sig över huvud taget medan andra kan finna värde i att samverka i lite mindre grupperingar. De som vill, ensamma, eller i mindre grupper, kan starta egna småprojekt som vi sedan presenterar på hemsidan under menyn Projekt. Presentationen blir per projekt och därunder per fotograf. Om någon/några startar ett projekt, eller vi kan kalla det Tema om det känns bättre, meddela mig så skapar jag de taggar och den visning som behövs på hemsidan. Hur många bilder vi kan visa per fotograf inom ett projekt beror på hur många fotografer som är engagerade, men räkna som riktmärke med att vi kan visa de 10 – 15 bästa bilderna per fotograf. Folk måste orka titta också.

Därefter tittade vi på “Topp1” -bilder. Som vanligt många bra bilder och klockan hann bli 20:45 innan vi tittat på alla. Att vi ska hålla oss till 5 bilder per fotograf när vi vill prata om punctum, komposition och teknik kändes som rätt ambition.

Möte 2018-12-13

Mötet samlade 10 deltagare som sammantaget hade publicerat
– 45 bilder på Top1
– 13 bilder på Topp2
– 10 bilder på Tema

Eftersom det framförts synpunkter på vad vi diskuterar kring varje bild så fokuserade vi på tre ämnen:
– Komposition
– Teknik
– Punctum

Mötet lyckades riktigt bra att hålla sig till fokus på de tre ämnena för bilddiskussion och vi lyckades också hålla  energin uppe ända till dess vi kom till Tema, där vi inte riktigt var överens om vad som bör känneteckna ett Tema.

Slutsatsen måste ändå bli att vi  knappast orkar hantera fler bilder på ett GG-möte om ambitionen är att vi ska diskutera varje bild utifrån de tre parametrarna Komposition, Teknik och Punctum.

Möte 2018-10-11

Mötet var välbesökt, alla var där förutom Ulf.

Vi började mötet med bilder på “Tema” enligt Maries förslag. bara fyra fotografer hade försökt, så idén hade inte fått något riktigt fäste.

Därefter tittade vi på bilder taggade med “Topp1” och som vanligt var det förvånansvärt många bra bilder. Att bara visa nytagna bilder gör inte alla, men förhoppningsvis är bilderna oftast i alla fall “hyggligt” nya.

Materialet räckte över den paus vi nu tar vid 19:30 -tiden med vid 20:15 var “Topp1” genomtittade och då bläddrade vi även igenom “Topp2” helt snabbt.

Viktigast på slutet var diskussionen kring nya gemensamma ansträngningar. Några förordar nytt tema varje månad, så som vi försökte till detta möte, andra vill ha ett nytt projekt över längre tid, men då med ett tydligt projektavslut. Vi kom inte fram till något tydligt beslut i den här frågan, så alla har i uppdrag att både fundera på om vi ska ha tema varje månad och/eller om vi ska ha ett längre projekt och i båda fallen efterfrågas tema-/projektidéer.

Ett tydligt önskemål är att vi försöker sammanfatta och avsluta “Mina kvarter”. Att vi gör en bok är något många önskar. Vi kom fram till att vi börjar med att göra en digital bok som vi kan visa på vår hemsida, en bok som vi senare kan lämna till tryck om vi tycker det är bra nog. Formatet på boken var något vi inte kom överens om. Några vill ha en liggande bok eftersom de flesta bilder är liggande, någon vill ha en stående bok och jag själv förordar en kvadratisk bok i format 21 x 21 cm. Här togs inget beslut. Dock verkar de flesta tycka att boken skall begränsas till 4 sidor / fotograf. Den första sidan skall innehålla någon typ av kvarterspresentation, sedan visar vi ett lämpligt antal bilder. Alla kan ta ett kollegieblock och rita upp hur man vill disponera de 4 sidorna och fundera på vilka bilder som i så fall skulle passa. 4 sidor tar snabbt slut.

Så vi har en del att fundera på och vi bör föra en del debatt över mejlen tills vi ses nästa gång.

/Hans

Tema

Marie har förslagit att vi ska prova ett fotografiskt tema per möte. Efter en del mejlväxling så verkar det som om debatten har ebbat ut.

Då tycker jag vi provar Maries temaidé och temaförslag Det nya landet till oktobermötet, men frivilligt. Det här betyder att de som vill taggar två bilder med den nya taggen Tema.

Taggningsmönstret för att det ska fungera blir:

 • 201810,Fotograf X Y,Tema       (Max två bilder)
 • 201810,Fotograf X Y,Topp1      (Max fem bilder, förutsatt att man inte taggat någon bild med Tema. Om bilder taggas Tema så reduceras antal Topp1 med det antal Tema-bilder som taggats.)
 • 201810,Fotograf X Y,Topp2      (Max fem bilder)

Vi utvärderar idén på oktobermötet.

2018-09-13

Kvällens möte var tämligen glesbesökt, bara 8 deltagare närvarande. Ändå hade vi 93 bilder att titta på, vara nästan hälften relaterade till något projekt. Vi hade ju sagt att vi som mest fick lägga in 10 bilder var med taggen “Topp”, så efter en kort inledning började vi som vanligt titta på bilder. Vid 19:30 – tiden tog vi en paus, en paus som av några upplevdes som för kort och av andra för lång. KL 20:20 hade vi tittat igenom bilderna. Det var som vanligt många bra bilder och den bild som stannar lite extra hos mig är Mahshids bild av en pappa med ett litet barn under tröjan, eller om det var något annat klädesplagg.

På slutet var energinivån låg, vilket föranledde mig att ta upp en diskussion kring vissa förändringar i vårt sätt att mötas. Här tog vi några beslut som är viktigt att Ni som inte var på mötet läser och förstår.

Nytt sätt att använda taggen Topp

Jag inledde med att deklarera min uppfattning, att det grundläggande problemet vi har på våra möten är att vi visar för många bilder. Vi tröttar ut oss med kvantitet och i slutet på varje möte förlorar vi mycket kvalitet. Det är en uppfattning som delas av några, men inte av alla. Min tes är att vi ska ha tid. Tid att mötas, tid att flamsa, tid att dela funderingar och framför allt tid att diskutera bilderna, vi får aldrig bli en ren bildvisningsgrupp. Har vi för många bilder så blir det bara stress. Om det saknas en bildvisningsmöjlighet så är det i så fall bättre att någon startar upp en sådan grupp parallellt.

Efter att ha diskuterat runt i den här frågan en stund så enades vi om att prova en kompromiss. Vi ersätter taggen Topp med två taggar, Topp1 och Topp2. Funktionen blir densamma som med den tidigare Topp-taggen, men vi taggar som mest fem bilder i Topp1 och fem bilder i Topp2.  De bilder vi i första hand vill visa och diskutera ger vi Topp1. De bilder vi vill ta fram i mån av tid ger vi Topp2. Det här innebär att på möten där all 14 kommer, då har vi att som mest ta hand om 70 bilder under Topp1 och då kommer vi antagligen inte att orka mer, men om det blir möten som det här där nästan halva styrkan saknas, då finns utrymme för mer. Det här ger ju också möjlighet för någon att tagga något speciellt under Topp2, något speciellt som vi vill visa och diskutera när vi tittat på alla bilder under Topp1.

Som en konsekvens kommer jag att döpa om alla gamla “Topp” till “Topp1”, så att vi kan städa ut den gamla tagen ur systemet. Gör vi inte det så kommer garanterat någon att göra på det gamla sättet.

Bara om Du är på mötet

En ytterligare sak vi vill är att Du sätter Topp1- eller Topp2- taggar på Dina bilder enbart om Du tänker närvara på mötet. Vi har så många bilder så vi vill fokusera på de bilder vi kan diskutera tillsammans med närvarande fotografer. Alltså, ingen närvaro = inga taggar.

Hemsidan

Ett skäl till att några i gruppen förordar många bilder är att man vill visa upp sitt fotografi, i alla fall är det så jag uppfattar situationen. Därför diskuterade vi högst flyktigt om vi kan utveckla vår hemsida. Jag menar att det kanske inte är optimalt att vi tog bort alla personliga gallerier till förmån för två Portfolio. Marie byter ju ex.vis ofta ut hela sitt porfolioinnehåll ämnesorienterat.

Jag är helt öppen för att vi ska vidareutveckla hur vi använda vår hemsida utåt, jämfört med hur vi gör idag. Ska vi kanske ha både portfolio och gallerier, eller ska vi göra på något helt annat vis? Jag föreslår att vi över mejlen diskuterar hur vi använder vår hemsida bättre än vi gör idag. Kommer vi på något som de flesta önskar, då försöker vi bygga upp det.

Projekt

Jag är förmodligen tjatig, men jag tror på projekt, projekt med avgränsningar. Även denna fråga kom upp i gårdagens diskussion, utan att vi kom längre än till att just jag tror på projekt. Om någon kläcker en rolig projektidé så tror i alla fall jag att det skulle berika gruppen.

 

Möte 2018-06-14

Mötet var välbesökt, endast Clas, Ulf och Göran saknades.

Liza P bjöd på jordgubbar innan mötet öppnade!  Tack Liza, det var både överraskande och trevligt!

Vi tittade på “Kassaboken” och under mötet tickade 5 inbetalningar in via Swisch. Nu (2018-06-14 kl 22:17) har 12 av 14 medlemmar betalat.

Inledningsvis diskuterade vi en bugg som i början på veckan gjorde att vissa Portfolior inte syntes. Om en bild hade en bildtitel där specialtecknet ‘ ingick, ex.vis Man’s talk, då havererade bildvisningen. Marie och jag hade detta problem, men jag lyckades hitta orsaken och ta bort specialtecknet. Jacob (galleritillverkaren) medgav att där var en bugg och den skulle rättas till nästa uppdatering som nu är inläst, så förhoppningsvis är detta inte längre något problem.

Därefter startade sedvanlig bildvisning . VI hade denna gång begränsat oss till 5 “Topp”-bilder per fotograf. Det blev ändå segt på slutet, vi har svårt orka hela vägen, på slutet blir det lite slarvigt.

Vi diskuterade också hur vi ska disponera höstens första möte och vi bestämde att vi helt ägnar mötet åt våra projekt, således INGA “Topp” -taggade bilder till septembermötet. Vi har fem olika projekt vi kan lägga bilder i:

 • Mina kvarter
 • Affischer
 • Oskärpa
 • Speglingar
 • Valet 2018

Vi taggar som mest 5 bilder till varje projekt och förutom projekttaggen så taggar vi också 201809. Finns det gamla bilder som Ni vill prata om så går det att lägga till den nya datumtaggen till den gamla bilden, men sammantaget inte mer än 5 taggade bilder per projekt.

Det har varit ett spännande år och när vi ses nästa gång har vi genomfört ett val. Ett val som antagligen blir det “smutsigaste” vi sett under vår livstid. Jag tror personligen att bevakningen av årets val blir både viktig och “intressant”.

Det sista vi gjorde var att vi tittade på en sammanställning av simhoppsbilder. Jag, Mirja, Sven-Olof, Birgitta Bratthall, Merja Louka och Fredrik Rodhe besökte i lördags Eriksdalsbadet.  Bilderna går att se här.

Avslutar med att önska all en riktigt glad och härlig sommar, så ses vi i september!

/Hans

 

Möte 2018-05-17

Mötet var ytterst välbesökt, alla var där utom Clas. Dessutom hade vi en “prova på” -gäst, Göran Johansson. Göran var med på mötet för att han och vi ska få känna på varandra och om allt faller väl ut så kommer Göran att bli medlem i GG. Efter mötet så ligger den bollen hos Göran för utvärdering. Vill han bli med i GG så är han välkommen.

Vi inledde med lite diskussion kring finansiering av GG. Efter halvårsskiftet måste vi bidra med halva lokalkostnaden, klubben tar den andra halvan. Just nu kostar varje möte 30:- / gruppmedlem. När vi tar halva kostnaden så ska vi betala 15:- per gång och med 10 möten per “läsår” så blir kostnaden att vara med i GG 150:- Till det kommer 30:- för hemsidan (domänavgft och webhotellkostnad). För att hålla koll på pengaflödet så har jag lagt upp en enkel Kassabok som alla kan läsa efter inloggning. Där står också hur man betalar in 180:- till mig. Jag för upp alla in- och utbetalningar i Kassaboken. Jag ber Er alla betala 180:- före 1 juli och skicka mig en signal över mejl eller sms när Ni gjort inbetalningen så att jag inte missar en transaktion. När vårterminen 2019 är avslutad kommer vi att ha ett mindre överskott på c:a 40:-, förutsatt att inte någon höjer några priser.

Våra önskemål om mötestider för hösten / våren 2018 / 2019 har ännu inte bekräftats, men så snart det görs så lägger jag upp tiderna under “Kommande aktiviteter”.

Före bildtittandet kom det också upp två idéer på gemensamma aktiviteter.

 • Elisabeth berättade att vi troligtvis blir inbjudna att fotografera på ett tivoli som besöker Huvudsta i vecka 23. Inbjudan är inte bekräftad, men troligtvis…
 • Sven-Olof har blivit kontaktad av en person som undrar som det finns några fotografer som vill hjälpa till och fotografera simhopp. Ett “jaaaa” susade genom gruppen. S-O återkommer med mer info.

Därefter började vi titta på bilder. Jag hade bett Göran bidra med 7 bilder så alla närvarande hade bilder att visa. Som vanligt hade vi många jättebra bilder att titta på, men när vi började närma oss kl 21 och vi tittat på närmare 100 bilder så var alla trötta. Det märktes på hur vi slarvade med bildkommentarerna på slutet.

Under förutsättning att Göran går med i GG så blir vi 14 medlemmar. Om alla lämnar in 7 bilder så blir det 98 bilder att titta på, plus bilder till projekt. Det är mer än vi orkar hantera, så vi beslutade under milda protester från Marie att reducera antalet “Topp” -taggade bilder till 5 per fotograf. Det blir ändå 70 bilder att titta på, innan vi ens börjat titta på projektbilder.

På gårdagens möte hann (orkade) vi inte alls titta på projektbilder. Aktuella projekt är

 • Projekt Mina Kvarter
 • Projekt Affischer
 • Projekt Valet 2018
 • Projekt Speglingar

Dessutom diskuterade vi ett projekt baserat på en bild Göran visade. Ett eller få oskarpa objekt i en annars skarp miljö. Vi kan kalla det

 • Projekt Oskärpa

Jag lägger upp den taggningen i systemet så kan vi efter lust och förmåga prova lite. Vi kommer med så många deltagare i gruppen inte att hinna titta på alla projektbilder vid varje möte, men har vi tillräckligt spännande bilder så får vi prioritera.

Säg till om jag missat något väsentligt!

Mvh Hans


Utanför mötet

Jag noterar att vår instruktion för hur man sköter hemsidan är gruvligt ouppdaterad. Jag ska försöka göra en uppstädning under de närmaste dagarna. Beklagar.

 

Möte 2018-04-12

Mötet hade ganska få deltagare, färre än vanligt.

Mötet var annars som vanligt, vi tittade på bilder och diskuterade.

I slutet på mötet tittade vi på Projekt Affischer, några få bilder var inlaga, flera hade missat/glömt att vi skulle prova. Vi bestämde att vi behåller projektet några månader. Idén med projektet är att försöka fånga affischer som fungerar som “tidstämplar” i bilderna, affischer som berättar om något som händer, samtidigt som affischen inte är huvudsaken i bilden.

Sedan bestämde vi oss för ett nytt projekt; Projekt Valet 2018. Det här projektet startar omedelbart och vi håller på till dess efterdyningarna lagt sig. I det här projektet försöker vi spegla valet ur alla dess perspektiv.

Möte 2018-03-08

Februarimötet blev ju inställt pga förkylningar. Det var därför länge sedan vi sågs och extra roligt att så många kom. Enbart Mahshid och Clas saknades.

Ett år till

Studieförbundet Vuxenskolan fungerar som skolor gör, dvs dom planerar i läsår. Läsåret börjar på hösten och slutar till sommaren. Jag har fått frågan från SV hur vi vill göra läsåret 2018-2019 och jag skickade därför ut frågan för några veckor sedan till gruppen. Nästan alla svarade och precis alla som svarade vill att vi kör vidare. På mötet bekräftades att gruppen ska köra ett år till. Jag förvarnade för att vi inte vet hur fotoklubben förhåller sig till lokalsubventioner 2019, i värsta fall kan det kosta 180:- (6×30:-) per person att fortsätta våren 2019, en kostnad vi inte kan hoppa av. Men ingen var rädd för en sådan ev kostnad, så jag kontaktar SV och säger att vi vill fortsätta ett år till.

Förslaget från vår sida är att vi satsar på 2:a torsdagen i varje månad, precis som vi gjort det senaste året. De datum som då blir aktuella är: 13/9, 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6. Det blir fyra höstmöten och 6 vårmöten.

Vad är gatufoto?

Sven-Olof bad mig i januari skriva samman vad jag har för syn på gatufoto. Jag gjorde en text som alla förhoppningsvis läst. texten var i alla fall uppe till diskussion. Texten kan i princip sammanfattas i två punkter:

 • Gatufotografi är ett väl inarbetat begrepp, men det är snävt och leder till en begränsning som inte alltid är bra. På engelska hävdar många att street photography heller borde kallas life photography, dvs vi dokumenterar livet, i det offentliga rummets sammanhang. Det finns ingen riktigt bra översättning av life photography som fungerar lika bra som gatufotografi, så vi behåller begreppet gatufotografi, men vi bör tänka life photography för att få större fotograferingsutrymme.
 • Var inte taskig! Jag har skrivit att vi ska fotografera “med känslomässig respekt” och det är kanske inte den bästa beskrivningen. Vad jag anser är att vi ska kunna fotografera i princip allt, men vi måste göra det med respekt för den/det vi avbildar. Vi sparkar inte på en som redan ligger, vi pekar inte finger åt en som har det sämre eller svårare än vi själva har det. Så att inte vara taskig är kanske den bästa beskrivningen.

Med detta sagt så förhåller vi oss till den text jag skrivit till dess vi kommer fram till något bättre.

Bildbedömning / bildkritik

VI har via mejlen fört en dialog kring bildkritik, hur vi ev skulle kunna använda en bedömningsmodell i våra samtal kring de bilder vi visar. Håkan började med ett dussin punkter som efter hand kokat ner till fyra:

 • Punctum
 • Budskap
 • Komposition
 • Teknik

Vi som har erfarenhet av liknande utvärderingsmodeller i Sven-Olofs WalkingTheStreets är skeptiska, men efter lite diskussioner bestämde vi att försöka ha dessa tankar med oss när vi tittade på kvällens bilder.

Kvällens bilder

VI tittade igenom både februari och mars “Topp”-taggade bilder och det var ovanligt många riktigt bra bilder. Vi kan glatt konstatera att gruppen blir allt bättre! Vi kunde hitta flera bilder hos alla fotografer som hade riktigt tydlig punctum. Vi saknade Clas som hade lagt in ett antal bilder varav flera var “kanon”.

Vi försökte tänka med de fyra bildbedömningspunkterna i minnet och det gick ibland bra, ibland inte alls.

En sak vi alla gör oss skyldiga till är att vi “fyller kvoten”. Har vi sagt att vi får tagga 7 bilder med “Topp” så gör vi det, även om vi inte har 7 bilder som är bra. Vi borde nog sluta med det och satsa hårdare på kvalitet än kvantitet, för vi har riktigt bra kvalitet när vi “får till det”.

En annan sak i alla fall jag tycker vi ska sluta med är hårddisksurf. Visst kan man plocka en eller annan bild från arkivet, men när hela bildvisningen kommer “från förr”, då tycker i alla fall jag att vi missar på målet att vara aktiva gatufotografer.

En tredje sak handlar om avancerad Photoshopgymnastik. Det hör inte till den här gruppen.

Nytt projekt

Nu när “Mina kvarter” går mer på sparlåga så behöver vi ett nytt gemensamt projekt. Vi har sökt med ljus och lykta och i slutet på mötet dök det upp en idé baserad på några bilder från Mirja och Marie. Mirja har fotograferat bilder där affischer förekommer, Marie hade en rolig bild med en  skylt.

Funderingen är ungefär följande: De flesta affischer sitter upp en kortare stund. De berättar om något som händer, och de försvinner när det har hänt. Kan affischer vara ett viktigt delmoment i bilder som berättar om Stockholm 2018? Kan affischer bli en del i de tidsdokument vi fryser med våra kameror? Kom ihåg att vi äger tidsmaskiner för framtiden som fryser ögonblick av nuet. Bilder idag blir i morgon resor tillbaks. Tanken är inte att bara plåta affischer utan att plåta bilder där affischer ingår. Svårt? Absolut! Men det är ju meningen. Tagga “Projekt Affischer”